Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Fortum och Cyclife inleder partnerskap inom kärnkraftsavveckling

Cyclife och SOGIN, det italienska offentliga företaget som ansvarar för avveckling av kärnkraftverk och avfallshantering, tecknade nyligen ett avtal på 28 miljoner euro om behandling av 1 800 ton metallavfall som produceras under nedläggningen av tre kärnkraftverk i italienska orterna Trino , Garigliano och Latina. Foto: Cyclife
Cyclife och SOGIN, det italienska offentliga företaget som ansvarar för avveckling av kärnkraftverk och avfallshantering, tecknade nyligen ett avtal på 28 miljoner euro om behandling av 1 800 ton metallavfall som produceras under nedläggningen av tre kärnkraftverk i italienska orterna Trino , Garigliano och Latina. Foto: Cyclife
Publicerad av
Markku Björkman - 28 maj 2018

Fortum och Cyclife Sweden (del av EDF-koncernen) har undertecknat ett partnerskapsavtal för att tillsammans utveckla servicekoncept inom kärnkraftsavveckling och avfallshantering med fokus på den nordiska marknaden.

Genom detta nya partnerskap kommer företagen att kunna använda sina komplementära kompetenser och sin breda erfarenhet inom nukleär avveckling och avfallshantering till att erbjuda ett omfattande servicekoncept och skapa kundvärde genom kostnadsoptimering, riskhantering och färre kontaktvägar.

Parterna meddelar att i form av ett omfattande utbud av expertis och tjänster kommer Cyclife och Fortum att kunna stötta kunderna i varje steg av avvecklingsprojekt och med alla större aktiviteter inom respektive område.

Företagens gemensamma serviceerbjudanden kommer att inkludera helhetslösningar för avfallshantering och innovativa rivningskoncept inom nukleär avveckling.

- Genom att integrera Fortums konventionella demonteringsmetoder i den nukleära sektorn skapas kostnadseffektiva lösningar och vilket skapar en plattform avveckling på industriell skala, säger Anni Jaarinen, ansvarig för Decommissioning and Waste inom Fortums Nuclear Services.

- Cyclife Sweden har full tillgång till EDF-koncernens 30-åriga erfarenhet av avveckling inom den egna flottan, och bidrar på så sätt med både kapacitet och kunskap inom nukleär avveckling och med avfallshantering i den lokala avfallsanläggningen i Studsvik”, säger Mats Fridolfsson, VD för Cyclife Sweden.

Partnerskapet reflekterar, enligt ett pressmeddelande, de båda företagens ambition att erbjuda innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för avfallshantering och avveckling inom kärnkraftsindustrin.

Cyclife lanserades 2016 och är varumärket som skapats av EDF för att offerera anbud inom avveckling och hantering av radioaktivt avfall. Företaget är bundet till anläggningar för avfallshantering i Frankrike, Sverige och Storbritannien.  Cyclife Sweden AB är det svenska dotterbolaget till denna nya internationella plattform.