Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Beviljat byggtillstånd för Wärtsiläs LNG-terminal i Fredrikshamn

Bild: Wärtsilä Energy Solutions / Hamina Energy Ltd
Bild: Wärtsilä Energy Solutions / Hamina Energy Ltd
Publicerad av
Christer Wiik - 17 maj 2018

LNG-terminalen i Fredrikshamn i Finland som byggs av Wärtsilä på totalentreprenad har uppnått finansiellt avslut och beviljats de nödvändiga byggnadstillstånden. Det framgår av ett pressmeddelande från Wärtsilä Energy Solutions.

Projektets lånefinansiering har avslutats med Skandinaviska Enskilda Banken och Finnvera, ett finländskt statsägt finansbolag. De sammanlagda investeringskostnaderna uppgår till cirka 100 miljoner euro. Förutom nyckeln-i-handen leverans är Wärtsilä med i projektet genom en minoritetsinvestering i Hamina LNG Oy. Investeringen utförs av WDFS (Wärtsilä Development and Financial Services). Huvudaktieägarna är Hamina Energy Ltd och det estniska energibolaget Alexela.

Även byggnadstillståndet för LNG terminalen har nu beviljats: i det första skedet kommer man att bygga en LNG-lagringstank på 30 000 m3. Dessutom förbereds anläggningarna för en tank på 20 000 m3 som kommer att byggas vid ett senare tillfälle. Markarbetet har fullbordats enligt schema och konstruktionsarbetet har redan inletts. LNG-terminalen kommer enligt planerna att tas i drift i augusti 2020.

Den globala efterfrågan på flytande naturgas (LNG) är i snabb tillväxt och därmed utvecklas också den relaterade infrastrukturen. Med sina produkter och lösningar är Wärtsilä involverad i hela värdekedjan för gas: från utvinning av gas och borrningsprocesser samt LNG-produktion och omvandling till flytande form, till transport till lager, distributionsanläggningar och slutanvändarna som använder LNG i sin verksamhet.

- Den nya Hamina LNG terminalen kommer att vara ett viktigt tillägg för gasinfrastrukturen eftersom den kommer att leverera gas till lokala industrier och sjöfart men kommer dessutom att kopplas till elnätet i Fredsikshamn som sedan kan kopplas vidare till Finlands elnät. Vi uppskattar Wärtsiläs breda kompetens i LNG teknik som hjälpt projektet fortskrida enligt tidsplanen", säger Markku Tommiska, verkställande direktör, Hamina Energy Ltd.

- Wärtsilä har tagit en ledande roll inom kompletta LNG-system som stödermiljömässig och ekonomisk hållbarhet. LNG-terminalen i Fredrikshamn är den tredje terminalen i Finland som Wärtsilä fått som uppdrag att bygga: de två tidigare är Manga-terminalen i Torneå och terminalen i Brahestad. Det här uppvisar företagets styrkor i projektutveckling och –hantering, konstaterar Alexandre Eykerman, Vice President, LNG Solutions, Wärtsilä Energy Solutions. 

 

Annons

Annons

Annons