Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Ökad grön elförsörjning från skogen

Bild: Södra.
Bild: Södra.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 17 maj 2018

Södra levererade mer grön el till det allmänna elnätet under 2017 än någonsin. Hela sex gånger mer än 2010. Samtidigt levererades fjärrvärme motsvarande värmebehovet i 25 000 villor. Ökningen av energileveranser har möjliggjorts genom de investeringar som gjorts vid Södras massabruk de senaste åren.

Sedan 2010 har man gått från att vara inköpare av el, till att bli självförsörjande och numera även en betydande leverantör av grön el till det allmänna elnätet. Elen produceras när skogsråvara förädlas vid bolagets industrier. Under 2017 levererades totalt 335 gigawattimmar (GWh*) el vilket motsvarar årsförbrukningen av el till 130 000 elbilar**. Det är den största el-leveransen från Södra någonsin.

– Dessa leveranser är väldigt positiva. De senaste åren har vi investerat 6 miljarder i våra massabruk för ökad produktion av massa, vilket även bidragit till ökad produktion av grön el. Sveriges målbild 2030 är att gå från 50 000 till en miljon elbilar och därmed öka elanvändningen i vägtrafiken från cirka 100 GWh till 2 500–3 000 GWh el. Här kommer skogsindustrin kunna bidra och det är ett av många exempel på skogens potential att bidra till omställningen till en bioekonomi, säger Henric Dernegård, energisamordnare, Södra.

 

 

Annons

Annons

Annons