Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Allmänheten får möjlighet att besöka vattenkraftverket i Dönje

Bild: Fortum.
Bild: Fortum.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 16 maj 2018

Snart öppnar Fortum upp portarna för allmänheten till Dönje vattenkraftverk. Anläggningen uppfördes redan 1953 och generar en årsproduktion motsvarande elanvändningen hos cirka 17 500 eluppvärmda småhus.

Dönje kraftstation är idag en av 25 större anläggningar längs Ljusnan, och en av åtta kraftstationer i Bollnäs kommun. Dönje har normalt sett en årsproduktion på 390 GWh per år, vilket motsvarar elanvändningen hos ca 17 500 eluppvärmda småhus.

Vattenkraftverket i Dönje började byggas under tidigt 1950-tal och stod klart 1953. Området kring Dönje var då ett hem för flera stora industrier som nu är en del av kulturhistorien.

-Det är över ett halvt sekel sedan invigningen av Dönje kraftstation, och än idag är anläggningen i fullt bruk. Kraftstationen är viktig för elproduktionen i Sverige, men har även ett kulturhistoriskt värde. Det är därför särskilt roligt att öppna upp Dönje kraftstation för allmänheten, säger Bertil Planeskog, anläggningsansvarig för Dönje vattenkraftverk.

Bollnäs Kommun kommer att vara på plats under Öppet hus för att presentera Bollnäs kommuns fördjupade översiktsplan med fokus på Bollnäsströmmarna.

 

Annons

Annons

Annons