Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Driftportal med bred nytta

Appen som hör till Wistbo Driftportal är användarvänlig och innehåller alla de funktioner som drift- och produktionspersonal behöver. Ett exempel är en mycket enkel och uppskattad ronderingsfunktion. Foto: Wistbo
Appen som hör till Wistbo Driftportal är användarvänlig och innehåller alla de funktioner som drift- och produktionspersonal behöver. Ett exempel är en mycket enkel och uppskattad ronderingsfunktion. Foto: Wistbo
Wistbo Driftportal samlar information om alla produktionsanläggningar på ett enda ställe som enkelt administreras av egen personal. Systemet stödjer och möjliggör 
för organisationer att följa de krav som uppställs i dataskyddsförordningen.
Foto: Wistbo
Wistbo Driftportal samlar information om alla produktionsanläggningar på ett enda ställe som enkelt administreras av egen personal. Systemet stödjer och möjliggör för organisationer att följa de krav som uppställs i dataskyddsförordningen. Foto: Wistbo
Angelica Wistbo Nibell, säljansvarig på Wistbo Information som erbjuder 
molntjänstbaserade kommunikationslösningar för drift och produktion till
energibolag och annan produktionsindustri. Foto: Wistbo
Angelica Wistbo Nibell, säljansvarig på Wistbo Information som erbjuder molntjänstbaserade kommunikationslösningar för drift och produktion till energibolag och annan produktionsindustri. Foto: Wistbo
Publicerad av
Redaktionen - 15 maj 2018

Att samla all driftinformation på ett och samma ställe ger storavinster. Driften optimeras ur alla aspekter och medarbetarna får ökad kontroll och kan göra ett bättre jobb.
 

-Människorna som använder tekniken är det viktigaste ledet i kedjan. Att arbeta i Wistbo Driftportal gagnar inte bara driften, utan stöttar även medarbetare inom underhåll och planering – ja, hela företaget i förlängningen, säger Angelica Wistbo Nibell, säljansvarig på Wistbo Information som har utvecklat Wistbo Driftportal.

 

Wistbo Driftportal är en webb- och appbaserad kommunikationsplattform,
framtagen för drift och produktion inom energibranschen. Den bygger på löpande dokumentation, händelserapportering och informationsutbyte i organisationen.

Ökat engagemang

Wistbo arbetar mycket med att de olika funktionerna i systemet ska uppmuntra användarna till att kommentera och ge varandra feedback. Detta bidrar till ett bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper, inte minst mellan dagtidspersonal och skiftgående.

- Bättre kommunikation mellan medarbetare och produktionsledning ökar engagemanget och det blir lättare att utveckla verksamheten, säger Angelica.

I driftportalen går det att lägga in information om exempelvis driftstörningar, planerade stopp eller entreprenörer som arbetar på anläggningen.

-Den typen av information är otroligt viktig för att kunna jobba säkert, proaktivt och för att undvika onödiga, dyra stopp, säger Angelica. 

Delad kunskap

Informationen i Wistbo Driftportal kan också bestå av viktiga meddelanden som måste nå alla, som att heta arbeten pågår på en panna, eller av mötesprotokoll och skiftöverlämningsrapporter. Här finns en ”att göra”-funktion och möjligheter att lägga in checkpunkter för rondering. Med mobilen i handen kan den som kollar enkelt göra tummen upp eller tummen ned och lägga till kommentarer.
 

-Informationen som samlas i Wistbo Driftportal blir efter hand en allt större, sökbar kunskapsbank. Att spara kompetens på det här sättet är inte minst viktigt för det kommande generationsskiftet inom energibranschen. Moderna IT-system gör dessutom företaget till en attraktiv arbetsgivare, säger Angelica.

Wistbo Driftportal körs bland annat av hela Eon Värme Sverige och vidareutvecklas kontinuerligt tillsammans med kunderna som består av de mest framstående energibolagen i Sverige.

 

Mjuka värden

Marko Ikäheimo, driftchef på Eon, arbetade tidigare på Söderenergi, också där som driftchef och med Wistbo Driftportal som verktyg.
 

-Det ger ett stort försprång som nyanställd att använda ett program som man känner till. Portalen är ett mycket lättanvänt verktyg för att sprida information och kommunicera, även om personalen är spridd över dygnet eller geografiskt. Det går snabbt att lägga in information som når alla. En annan fördel med Wistbo Driftportal är att det går att utöka funktionaliteten successivt med fler moduler som enkelt kopplas till, säger han.
 

-Gemenskapen och sammanhållningen i driftgruppen ökar, när man gemensamt dokumenterar och löser problem. Engagemang och motivation hos medarbetarna är en faktor som driver företaget vidare, säger Angelica.

 

Fakta:
Wistbo Information utvecklar informationssystem för produktionsindustrin. Familjeföretaget grundades 2002, har sex anställda och ägs av Peter Wistbo. Tekniska verken i Linköping var en av de första kunderna som började använda portalen. Idag kör 25 anläggningar inom kraftproduktion och kraftvärme i hela Sverige Wistbo Driftportal dygnet runt.

 

Annons

Annons

Annons