Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Skellefteå lanserar samverkansplattform för bostadsbyggande

Foto: Skellefteå kommun
Foto: Skellefteå kommun
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 maj 2018

Skellefteå kommun ska tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna påbörja en ny dialogplattform. Syftet är att hitta samverkansformer för att möta ett förväntat behov av 4 000 nya bostäder de närmaste 16 åren.

– Skellefteå är i en expansiv och utvecklingsmässigt stark fas. Etablerings- och investeringsintresset i Skellefteå är stort och vi ställs precis som andra kommuner inför en urbaniseringstrend. Det här innebär utmaningar som i och för sig till största del är positiva, och just nu byggs det mer i Skellefteå än på 25 år. Men om vi ska få fram 250 nya bostäder per år fram till 2035 behöver vi samarbeta, säger Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg på Skellefteå kommun.

En av åtgärderna för att möta utmaningen blir alltså den nya dialogplattformen Stadsutveckling i Skellefteå, som inleds med ett möte 15 maj. Syftet är möjliggöra dialog mellan politiker, investerare, byggföretag, entreprenörer och tjänstepersoner för ett innovativt bostadsbyggande i Skellefteå. Plattformen är ett samarbete mellan kommunen, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna, och det första mötet har temat Framtidens Skellefteå i fokus.

– Tanken är att det blir en öppen arena för idéer och utveckling där olika intressenter kan mötas för att stimulera investeringar med hållbara förtecken i offentliga miljöer. Vi tror att marknaden har frågor om hur kommunen tänker kring Skellefteås utveckling mot invånare och statistik, hur vår översiktsplanen ser ut och vilka områden som kommer att prioriteras och utvecklas, säger Harriet Wistemar, avdelningschef fysisk planering på Skellefteå kommun och fortsätter:

– Självklart är det också högaktuellt att diskutera hur scenariot kan förändras med Northvolts planerade etablering av batterifabrik. Vilken bild har kommunen respektive marknaden av denna utveckling och vilka utmaningar finns?

Annons

Annons

Annons