Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 22 2019
Senaste Nytt

Import täcker nordisk efterfrågan på el

Publicerad av
Simon Matthis - 13 apr 2018

Det finns behov av import tills snön smälter i fjällen och ger ett inflöde av ny kraft till magasin och vattenkraftverk.

Det uteblivna vårvädret bidrar till att Norden tvingas importera kraft från Tyskland för att täcka efterfrågan.

Lägre elpriser i Tyskland bidrar till att flödet av el går i riktning mot Norden. Frånvaron av snösmältning och nederbörd gör att vattenkraftproduktionen i Norden är begränsad och därmed får vi relativt höga spotpriser.

Genomsnittspriset på el har hittills i år varit lägre i Tyskland än i Norden. Prisskillnaden har ökat de senaste veckorna och det triggar mycket import. Det finns behov av import tills snön smälter i fjällen och ger ett inflöde av ny kraft till magasin och vattenkraftverk. Elen som importeras från Tyskland har ett förmånligt pris, men efterfrågan på el i Norden gör att vi fortsätter se höga spotpriser.

Höga spotpriser är en av orsakerna till att terminsmarknaden sätter nya toppnoteringar denna vecka. Kolpriset har fortsatt stiga och koldioxidpriset ligger också kvar på en hög nivå. Även terminspriserna i Tyskland steg förra veckan.

Meteorologerna ser vårtecken i sina prognoser. Den kommande veckan väntas högre temperaturer som kommer att sätta igång snösmältningen. Varmare väder kommer också att minska efterfrågan på el på marknaden. Båda dessa faktorer bör ha en dämpande effekt på priserna men prognoserna innehåller mycket lite nederbörd. Detta kommer att hålla uppe priserna.  

Annons

Annons

Annons