Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Grönt ljus för vindkraft i Duvhällen

Vindkraftverk i soluppgången. Foto: Pixabay
Vindkraftverk i soluppgången. Foto: Pixabay
Publicerad av
Markku Björkman - 12 apr 2018

Företaget Scanergy kan nu börja bygga vindkraftverk i Duvhällen i närheten av Eskilstuna, skriver Eskilstuna - Kuriren.

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort fallet med hänvisning till att föreningen Duvhällen kringboende inte har rätt att överklaga.

Efter en mångårig ansökningsprocess gav miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala i juli förra året företaget Duvhällen Vindkraft AB – ett dotterbolag till Scanergy Wind AB – tillstånd att uppföra tio vindkraftverk i Duvhällen, ett område öster om Alberga samhälle i Eskilstuna kommun.

Motståndarna till vindkraftsplanerna, som bildat föreningen Duvhällen kringboende, berättade Eskilstuna - Kuriren dagarna efter beslutet om att de skulle överklaga till mark- och miljödomstolen.

Det gjorde de också – men i den skrivelse som skickades in begärde man att få utsträckt tid för att utveckla sin talan. Domstolen tolkade detta som det faktiska överklagandet och konstaterade sedan i sitt beslut att föreningen inte har talesrätt. Detta eftersom ett av kraven för en ideell förening att föra talan mot beslut enligt miljöbalken är att föreningen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år.

Cirka 60 medlemmar i föreningen överklagade beslutet till mark- och miljööverdomstolen och ansökte också om att få en ny tid för att överklaga, eller som det heter på juristspråk; återställande av försutten tid. Men domstolen ansåg i sitt beslut att medlemmarna i föreningen inte haft godtagbara skäl "för att inte i rätt tid ha överklagat" det ursprungliga beslutet.

Om en medlem redan från början av processen överklagat som enskild sakägare hade kraven ansetts uppfyllda. Likaså om en eller flera medlemmar i rätt tid givit föreningen fullmakt att föra deras talan. Men så skedde alltså inte.

Fallet har gått ända upp till Högsta domstolen som nyligen beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därmed är det fritt fram för Scanergy att förverkliga vindkraftsplanerna.

 

 

Annons

Annons

Annons