Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Så kan Gotland visa vägen i energiomställningen

Publicerad av
Simon Matthis - 11 apr 2018

Det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland med hjälp av bland annat ökad produktion av förnybar el och ökad elektrifiering i flera sektorer. Men det kräver mycket arbete och ännu mer samarbete. Det visar Energimyndighetens förstudie som idag presenterades i Visby.

I dag presenterade Energimyndigheten förstudien om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem.

– Förstudien visar att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och samtidigt robust energisystem på Gotland, men det kommer att kräva nya tekniker, nya affärsmodeller, nya regelverk, och inte minst ett stort samarbete mellan det privata, det offentliga, och de enskilda medborgarna, säger Energimyndighetens tf generaldirektör Zofia Lublin.

I förstudien lämnas flera olika förslag på åtgärder med fokus på elsystemet.

Några av förslagen:

- Innovation och implementering av nya tekniker för ökad produktion av förnybar el, bland annat genom att se över möjligheterna till storskalig energilagring

- Ökad elektrifiering inom flera sektorer för att ersätta fossila bränslen, inklusive byggnads-, industri-, transport- och jordbrukssektorerna

- Utveckling av regelverk och marknadsdesign för att stötta marknadsaktörer att testa ny teknik och nya affärsmodeller

- Skapa ett Energicentrum på Gotland för att stärka lokal förankring och långsiktiga samarbeten

– Uppdraget har varit utmanande och komplext, och samtidigt väldigt angeläget. Vi har kommit långt i och med förstudien, men det är en början på ett långsiktigt arbete som kommer att kräva engagemang, kunskap och samarbete mellan näringsliv, medborgare och offentliga aktörer, säger Mattias Eriksson, direktör för strategiska frågor vid Energimyndigheten och ansvarig för regeringsuppdraget om Gotland, och fortsätter:

– I förstudien har vi även bett regeringen om ett kompletterande uppdrag för att precisera finansiering av åtgärderna och resursbehovet. Det blir ett viktigt nästa steg för att göra Gotland till en pilot i energiomställningen.

Annons

Annons

Annons