Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Rosatom-dotter strategisk kärnkraftsinvesterare i Turkiet.

Ryska Rosatoms dotterbolag, JSC REINs och dess dotterbolag, JSC Akkuyu Nuclear, bygger Turkiets första kärnkraftverk. Foto: CC0 Creative Commons, kredit: Musa Kose
Ryska Rosatoms dotterbolag, JSC REINs och dess dotterbolag, JSC Akkuyu Nuclear, bygger Turkiets första kärnkraftverk. Foto: CC0 Creative Commons, kredit: Musa Kose
Publicerad av
Markku Björkman - 03 apr 2018

Bakgrunden till beslutet är Rysslands och Turkiets undertecknande av 2010-års mellanstatliga samarbetsavtal om byggandet och driften av Turkiets första kärnkraftverk.

JSC Akkuyu Nuclear, ett JSC REINs-dotterbolag som nu har fått i uppdrag att genomföra bygget av Turkiets Akkuyu-kärnkraftverk i egenskap av strategisk investerare.

Ett förnyat så kallat strategiskt investeringslicens utfärdades till JSC Akkuyu Nuclear efter bolagets inlämnande av en ansökan till Turkiets ekonomiministerium.

Certifikatet utfärdades på grundval av nya Lagen om ändringar av lagen om beskattning, vissa lagar och förordningar som har status som lag, som trädde i kraft den 27 mars 2018 efter att ha godkänts av det turkiska parlamentet, Mejlis.

Beviljandet av intyget är av stor betydelse för projektets ekonomi. I synnerhet föreskrivs skattekort och skattebefrielser (inklusive inkomstskatt och mervärdesskatt) samt undantag av tullar.

- JSC Akkuyu Nuclear's preferensstatus kommer positivt att påverka projektets övergripande ekonomiska effektivitet, vilket i sin tur kommer att bidra till tillväxten av företagets attraktivitet för turkiska och internationella investerare, säger JSC REINs VD Anastasia Zoteeva.

Detta turkiskt – ryska kärnkraftverk, som byggs i orten Akkuyu i Mersin-provinsen i södra Turkiet uppfyller de senaste säkerhets- och effektivitetskraven som har godkänts av den globala kärnkraftsindustrin. Var och en av NPP: s reaktor kommer att ha en kapacitet på 1200 megawatt. Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 20 miljarder dollar.

Förvaltningen och driften av Akkuyu kärnkraftverksprojekt genomförs i enlighet med det speciella Build-Own-Operate-systemet. Akkuyu-kärnkraftverket är världens första kärnkraftverksprojekt som byggs och baseras på denna samfinansieringsmodell.

Projektbolaget Akkuyu Nuclear JSC är inte bara ansvarigt för säkerheten vid bygget och driften i kärnkraftverket, utan också för investeringar i den framtida kraftverkets ekonomiska effektivitet i egenskap av dess ägare och driftorganisation.

Enligt det mellanstatligt samarbetsavtal bör idrifttagandet av den första kraftenheten ske senast 7 år efter att den Turkiska Republiken har utfärdat alla byggtillstånd.

NPP-projektet finansieras för närvarande av den ryska sidan. Enligt avtalet bör minst 51 procent av aktierna i det färdiga projektet tillhöra ryska företag och upp till 49 procent av aktierna kan vara tillgängliga för försäljning till externa investerare. Förhandlingar med potentiella investerare fortsätter.

JSC Rusatom Energo International (REIN) som är ett dotterbolag till Rosatom, grundades 2011 för att främja rysk kärnteknologi på den globala marknaden.

Sedan maj 2015 har bolaget specialiserat sig på att förvalta bygg- och driftsprojekt för utländska kärnkraftverk på grundval av projektbolag.

Idag är JSC REIN engagerat i utvecklingen av två fullskaliga byggprojekt: Akkuyu fyrenhetens kärnkraftverk i Turkiet och kärnkraft-enheten NPP Hanhikivi-1 i Finland. Akkuyu Nuclear 2010 som ett 100 procent dotterbolag till JSC REIN.

RAOS Project Oy, som också är fullt ägd av JSC REIN, grundades i Finland i februari 2015 som den allmänna leverantören av Hanhikivi-1 NPP. Enligt ett avtal med Voimaosakeyhtiö SF i 2014 äger ett annat finskt dotterbolag till RAIN, RAOS Voima, en andel på 34 procent av Fennovoima, som är huvudkund och framtida operatör av kärnkraftverket Hanhikivi-1 NPP.

Källa: Rosatom/JSC REIN

Annons

Annons

Annons