Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 17 2018
Senaste Nytt

MIT vill bygga fusionskraftverk inom 15 år

En visuell bild av MIT:s framtida tokamakexperiment. Foto: MiT
En visuell bild av MIT:s framtida tokamakexperiment. Foto: MiT
Publicerad av
Markku Björkman - 14 mar 2018

Massachusetts Institute of Technology, också känt som MIT, är ett privatägt universitet och forskningsinstitut beläget i Cambridge i amerikanska delstaten Massachusetts.

Institutionen ligger i närheten av Harvard University, som också är belägen i Cambridge. MIT:s Plasma science and fusion center meddelade nyligen att MIT planerar också att förverkliga visionen om fusionen, som källa till obegränsad, säker, och koldioxidfri energi.  

Fusionsanläggningen ska utvecklas av ett nybildat företag, Commonwealth Fusion Systems (CFS), berättar Zach Hartwig, en biträdande professor i kärnvetenskap och teknik, för tidningen MIT News.  

Detta nya företag kommer att kooperera med MIT: s plasmafusion och science center (PSFC).

Samarbetet har redan ett namn; Sparc - projekt. Frågan uppstår dock; varför behövs det ett nytt samarbetsinitiativ för att främja ett ytterligare fusionsenergiprojekt?

Forskning och utveckling av kärnfusionsteknik pågår för fullt runt om i världen. Det mest renommerade projektet är kanske Iter, ett stort och mycket dyrt internationellt samarbete, där en experimentreaktor byggs i Frankrike.

Sparc-projektet ska enligt Zach Hartwig designas för att ge en femtedel av den fusionskraft Iter siktar på att uppnå, men det i en kammare som är 65 gånger mindre (Iter-reaktorn mäter 19,4 meter i diameter och är över 11 meter hög).

MIT kallar det den ”ultimata fördelen” med ståltejpsmagneterna. ”Både tid och kostnader reduceras, liksom den organisatoriska komplexitet som krävs för att bygga energienheter för nettofusion”.

Zach Hartwig tror att ett fungerande fusionskraftverk ska kunna bli färdigt inom 15 år.

- Parternas samarbete skulle kunna resultera i ett nytt fusionskraftverk, med omkring två gånger Sparcs diameter och kapabel att producera kommersiellt gångbar nettofusionskraft, som sedan kan ta steget mot en slutlig design och konstruktion. Det skulle bli världens första fusionskraftverk med en kapacitet på 200 megawatt av elektricitet, säger Hartwig till MIT- News utsände.

- De intensifierade globala klimatförändringarna kräver nya källor av koldioxidfri energi, som vi måste leverera så fort vi är i stånd att göra det. Dessutom måste vi kunna säkerställa att fusionsenergin är en viktig del av lösningen, sade Hartwig.

- Den svåra sanningen om klimatförändringar har betydelse för varje enskild nation som under industrialisering skapat ett bättre liv för sina medborgare, men som samtidigt har gjort det på bekostnad av klimatet. Vi måste göra det bättre i framtiden, säger Hartwig..

​​​​​​​Fusionsenergin representerar, enligt Hartwig, en oerhört attraktiv väg.

- Vi bör åskådliggöra dess potential och påskynda dess kommersiella utbyggnad. Detta kommer att kräva nya modeller av innovation som förbinder forskningsinstitut, däribland MIT, med privata företag, som CFS, som kan kommersialisera fusionsenergin och sedan ge det förhållandet till hållbart kapital som kan finansiera ett genombrott för nya energilösningar, säger Hartwig

Forskaren anser att denna nya samarbetsmodell mellan MIT och CFS bildar en bro till fusionsenergin.

MIT fortsätter sitt engagemang utöver det federalt finansierade forskningssteget och tillhandahåller vetenskaplig expertis och infrastruktur för forskning, medan CFS tillhandahåller stabil finansiering från långsiktig investering och en mekanism för att kunna påskynda och kommersialisera tekniken.

Viktigt, enligt Hartwig ,är att denna modell inte är begränsad till fusionsenergi, utan skapar även en ny ram för universitetsforskning och energibolag så att de kan vara partner i storskaliga, långsiktiga energiprojekt.

Ett kritiskt, relativt nytt tekniskt genombrott spelar, enligt Zach Hartwig viktig roll i detta samarbete: det handlar om material som kallas för högtemperatur supraledare som nu har blivit kommersiellt tillgängligt med tillräcklig prestanda och kvantitet för fusionstillämpning inom de senaste fem åren.

Källa: MIT News

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons