Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Indien planerar tiofaldig ökning av uranproduktionen

Arbetare i en indisk urangruva. Indien producerade 385 tU år 2015. Foto: Uran Corporation of India Ltd -UCIL-
Arbetare i en indisk urangruva. Indien producerade 385 tU år 2015. Foto: Uran Corporation of India Ltd -UCIL-
Publicerad av
Markku Björkman - 12 mar 2018

Indien planerar en tiofaldig ökning av uranproduktionen under de närmaste 15 åren, sade statsminister Jitendra Singh till landets parlament nyligen.

Statliga företaget Uran Corporation of India Ltd (UCIL) har gjort ett utkast för konkreta expansionsplaner för att kunna förverkliga indiska Atomenergiministeriet, DAE:s vision om fullständig självförsörjning när det gäller uranproduktion.

Singh berättade att UCIL, som är ett offentligt tjänsteföretag som samarbetar med DAE, har skisserat en plan för "massiv expansion" som ska resultera i en tiofaldig ökning av uranproduktionen 2031-2032.

Planen omfattar, enligt Singh, underhåll av befintliga anläggningar, kapacitetsutbyggnader i vissa befintliga nukleära enheter och uppförande av nya produktionsanläggningar (gruvor och kraftverk) i olika delar av landet.

- Med tanke på de resurser som redan identifierats i olika geologiska områden av Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD), en bestående enhet av DAE, planerar UCIL byggandet av stora produktionscentrum i Jharkhand, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, Rajasthan och Meghalaya, förklarade Singh.

Expansionen kommer att genomföras i tre faser, med den första som förväntas öka uranproduktionen till 3,5 gånger befintliga nivåer under "12: e året".

 Slutförandet av projekts andra fas förväntas uppnå en mångfaldig tillväxt jämfört nuvarande produktion, med projektets tredje fas förväntas leda till en tiofaldig ökning jämfört med nuvarande nivåer före åren 2031-32.

Enligt 2016- års upplaga av OECD: s kärnkraftverkssektionens och Internationella atomenergiorganets gemensamma rapport om uranresurser, produktion och efterfrågan ("Red Book"), uppgick Indiens kända konventionella uranresurser, enligt en rimlig uppskattning, till 181 606 tU i januari 2015.

Aktiva indiska uranfabriker finns för närvarande i Jadugudah och Turamdih, samt i Jharkand och Tummalapalle i Andhra Pradesh.

Indien producerade 385 tU år 2015 och landet bedriver för närvarande 22 kärnreaktorer, varav åtta med hjälp av inhemskt uran. Fjorton reaktorer är utsatta för internationella skyddsåtgärder och använder importerat uran.

Sex enheter, fyra inhemskt konstruerade tryckvattenreaktorer, en s.k. snabb reaktor och en ryskdesignad tryckvattenreaktor, är under uppbyggnad.

Indien planerar att starta 19 ytterligare enheter inom de närmaste åren, inklusive tio inhemskt konstruerade PHWR, som är planerade att starta före 2031. Gällande avtal garanterar importen av uran fram till 2020, sade Singh.

Källa: World Nuclear News