Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Underjordiska bassänger ska värma upp en hel stadsdel

Sammanlagt kommer stadsdelen Kronbergsstranden i Helsingfors att ha nästan 13 000 invånare. Kronbergsstranden ska ha prägel av innerstadsboende, säger de ansvariga arkitekterna. Bostadshusen står inte glest utspridda som i äldre förorter utan tätt intill varandra och inne i kvarteren uppstår rymliga gröna gårdar, Bild: Huttunen-Lipasti-Pakkanen, Arkkitehdit OY
Sammanlagt kommer stadsdelen Kronbergsstranden i Helsingfors att ha nästan 13 000 invånare. Kronbergsstranden ska ha prägel av innerstadsboende, säger de ansvariga arkitekterna. Bostadshusen står inte glest utspridda som i äldre förorter utan tätt intill varandra och inne i kvarteren uppstår rymliga gröna gårdar, Bild: Huttunen-Lipasti-Pakkanen, Arkkitehdit OY
Publicerad av
Markku Björkman - 04 mar 2018

Helsingfors Energi har startat en världsunikt projekt i stadens underjordiska bassänger. Dessa ska i framtiden värma upp större delen av stadsdelen Kronbergsstranden, som håller på att byggas för närvarande.

Bassängerna som sprängdes in i berget vid Kronbergsstranden i Helsingfors stadskärna i slutet av 1960-talet skulle kunna rymma ett helt kryssningsfartyg, skriver tidningen HBL. De underjordiska bassängerna är ytterst omfångsrika.

För några årtionden sedan lagrades där brännolja och diesel, för säkerhets skull. Sedan tömdes och sanerades bassängerna. Och nu, när det småningom flyttar tusentals nya invånare till Kronbergsstranden, kan de underjordiska bassängerna igen tas i bruk.

– Ytvattnet i Kronbergsfjärden är så varmt även en kylig sommar att det lönar sig att lagra djupt under marken för att sedan användas på vintern, berättar fjärrvärmechef Jouni Kivirinne vid energibolaget Helen.

Det lagrade vattnet leds under den kallaste årstiden genom stora pumpstationer till flervåningshusen i Kronbergsstranden. Värmen räcker inte till för alla lägenheter. Två tredjedelar får sin värme från andra källor. Liknande projekt finns i Danmark och Kanada, säger Kivirinne.

Det tar en och en halv vecka att fylla den underjordiska reservoaren. Det kunde göras fortare. Än så länge är värmesystemet mest på ritbordet. Det krävs miljöutredningar och ytterligare planering. Många frågetecken rätas dock ut i år.

– Vi har redan konsulterat miljöorganisationer och hittills har signalerna från alla håll varit positiva, förklarar fjärrvärmechef Jouni Kivirinne.

Enligt Helsingfors stads planeringsmyndighet har Kronbergsstranden 13 000 invånare 20130 och cirka tusen arbetsplatser.

Många av bostäderna och strandbulevarderna i Kronbergsstranden har havsutsikt som sträcker sig in till innerstaden och Sveaborg. De viktigaste tjänsterna, såsom skola och daghem, kommer att finnas nära till.

Fågelvägen från Kronbergsstranden in till Helsingfors centrum är det bara tre kilometer. I framtiden kommer man att kunna ta sig från centrum ut till Kronbergsstranden med spårvagn på en kvart, när projektet med Kronbroarna förenar Degerö, Kronbergsstranden och Fiskehamnen så att de tillhör den utvidgade stadskärnan.

Bron som stadsfullmäktige godkände 2016 ska stå klar 2026.

Källa: Helsingfors stad