Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ett steg närmare ITER:s gränslösa, rena energi

De flesta byggnadsställningarna som var synliga utiffrån ITER:s huvudkontor har tagits bort och personalen där kan nu tydligt se två av de tre lasthissöppningarna på tokamak-byggnadens nedre nivåer, till vänster i bilden. Foto: ITER
De flesta byggnadsställningarna som var synliga utiffrån ITER:s huvudkontor har tagits bort och personalen där kan nu tydligt se två av de tre lasthissöppningarna på tokamak-byggnadens nedre nivåer, till vänster i bilden. Foto: ITER
Publicerad av
Markku Björkman - 27 feb 2018

Nyligen avlägsnades byggnadsställningarna vid fusionsprojektet ITER i södra Frankrike. Därmed blottades en mängd detaljer, som hittills var dolda för besökarnas och den administrativa personalens ögon.

Väderleksrapporterna förutsade snöfall. Istället blev det en vacker och klar eftermiddag med ljus som blottade varje yttre detalj i den spektakulära byggnaden.

Till höger i bilden nedanför artikeln har en stor rektangulär öppning reserverats för installationsaktiviteter relaterade till det neutrala strålinsprutningssystemet. Till höger kommer en annan mindre öppning att tjäna samma syfte.

På toppen av betongkonstruktionen utarbetas en fjärde lasthissöppning (i mitten av bilden) och andra tillfälliga konstruktioner, som ser ut som överdimensionerade strykbrädor, har installerats för att hjälpa till med lyftoperationen för på bioköldens provisoriska lock. I mars lyfts locket från sin nuvarande plats till Biosköldens topp för att skapa ett skyddat arbetsområde nedanför skölden.

Bland fusionens många fördelar över fission är det faktum att fusion innebär en självkontrollmekanism: Om temperaturnivån överskrids avsevärt efter att tändpunkten har uppnåtts, med andra ord, om plasman överhettas, sänks reaktionen automatiskt. Således kan reaktionsmältning, en av de farligaste komplikationerna av olyckor i kärnkraftverk som använder kärnfission, inte hända i en kärnfusionanläggning.

Källa: ITER

Annons

Annons

Annons