Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Nystartade bolag får hjälp av InnoEnergy

Delar av Greenelyteamet från vänster till höger. Stående: Matthias Bauhofer, Mateusz Herczka, Negin Armon, Johan Spiik, Fredrik Hagblom, Mohammed Al Abassi
Sittande: Tanmoy Bari, Pierre Fossto, Filotas Siskos, Anton Holmberg. Foto: Greenely AB.
Delar av Greenelyteamet från vänster till höger. Stående: Matthias Bauhofer, Mateusz Herczka, Negin Armon, Johan Spiik, Fredrik Hagblom, Mohammed Al Abassi Sittande: Tanmoy Bari, Pierre Fossto, Filotas Siskos, Anton Holmberg. Foto: Greenely AB.
CorPower C3 vågkraftverk under torrtester med simulerade vågor i Hardware-in-the-loop rig i Stockholm. Foto: CorPower Ocean.
CorPower C3 vågkraftverk under torrtester med simulerade vågor i Hardware-in-the-loop rig i Stockholm. Foto: CorPower Ocean.
Greenelys mobilapp hjälper till att göra hemmet energismart. Illustration: Greenely AB.
Greenelys mobilapp hjälper till att göra hemmet energismart. Illustration: Greenely AB.
Northvolt planerar en fabrik för batteritillverkning i Skellefteå. Skissen visar hur den kan komma att gestalta sig. Illustration: Northvolt AB.
Northvolt planerar en fabrik för batteritillverkning i Skellefteå. Skissen visar hur den kan komma att gestalta sig. Illustration: Northvolt AB.
Ferroamps EnergyHub är en smart omvandlare för solel, batterier och elbilar. Optimerar allt i ett och samma system. Illustration: Ferroamp Teknologi AB.
Ferroamps EnergyHub är en smart omvandlare för solel, batterier och elbilar. Optimerar allt i ett och samma system. Illustration: Ferroamp Teknologi AB.
Kenneth Johansson är vd för InnoEnergy Scandinavia. Foto: InnoEnergy Scandinavia.
Kenneth Johansson är vd för InnoEnergy Scandinavia. Foto: InnoEnergy Scandinavia.
Publicerad av
Redaktionen - 26 feb 2018

Text: Christina Linderoth-Olson

I energibranschen finns många driftiga entreprenörer med nyskapande idéer men mindre gott om riskvilligt kapital. Ett europeiskt samarbete som delvis finansieras av EU-medel hjälper utvalda startup bolag på traven.

 

Hela energibranschen är i förändring vilket lockat fram en rad startups med intressanta produkter och tjänster inom förnybar energi och energiteknik. Merparten har behov av extern finansiering men konkurrensen om riskkapitalet är stenhård. InnoEnergy stöttar bolag som är verksamma inom hållbar energi eller arbetar med produkter/tjänster med energirelevans i vid mening.

-Vi väljer ut startups efter fyra kriterier: de ska ha en hållbar affärsidé, ett kunnigt och hängivet team, vi ser även på själva produkten och dess konkurrenskraft. Andra faktorer av betydelse är den potentiella marknaden, vilka alternativ som redan finns och tänkbara finansieringslösningar. Ofta fattas någon bit och det är där vi kommer in, berättar Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy Scandinavia som samarbetar med KTH, Uppsala universitet och ABB

 

Samarbete mellan EU-länder skapar jobb

 

Organisationen, som startade 2010 med bas i flera EU-länder, har 80 miljoner euro i arbetande kapital där en del är EU-medel och en del består av privat kapital. Man har inga direkta avkastningskrav men förväntar sig en rimlig andel på satsningar som utvecklas till en framgångssaga, till exempel i form av aktier i bolagen.

Huvudsyftet med verksamheten är att skapa jobb ur ett europeiskt perspektiv. Tanken är att samarbete mellan EU-länder genererar affärer. Men man driver också utbildnings- och innovationsprojekt.

InnoEnergy arbetar med bolag inom åtta temaområden – ren kol- och gasteknik, energilagring, energieffektivitet, energi från kemiska bränslen, förnybara energier, smarta byggnader och städer, smarta elnät och instrumentering för kärnkraft. Förutom finansiering kan de nya bolagen få hjälp av InnoEnergys accelerator program, kallat Highway® samt även möjlighet att samarbeta med InnoEnergys 320+ projektpartners när det gäller att utveckla sina produkter samt att identifiera marknadens behov och en framtida kundkrets.

Entreprenörerna är både yngre och äldre, genomsnittet är 41-42 åringar som ofta har en karriär bakom sig och nu vill satsa på att förverkliga en idé.

-Idag arbetar vi med 170-180 bolag under en period av två till fem-sex år. Ett sjuttiotal är nu klara, det vill säga de har rest fem miljoner kr i externt kapital eller tecknat sitt första kundkontrakt. Vi fortsätter dock att hjälpa dem på olika sätt i ytterligare några år, säger Kenneth Johansson, som poängterar att verksamheten har bra acceptans av EU-toppar, bland andra EU-kommissionens Energy Unions Vice President Maroš Šefčovič.

För att stötta innovationsprojekt som kan ge kommersiellt gångbara tekniska produkter jobbar InnoEnergy i partnerskap med aktiebolag, enmansbolag och nätverksbaserade organisationer över nationsgränserna inom EU. Innovatörer kan då få hjälp att korta tiden för en idé att ta form och komma ut på marknaden. Organisationen arbetar också med utbildning i InnoEnergy Master's School, InnoEnergy PhD School som vänder sig till doktorander som forskar inom hållbarhet och energi samt professionell vidareutbildning som erbjuds via iSE – The Institute of Sustainable Energy platformen.

 

Några exempel på InnoEnergys startup bolag:

 

Northvolt, ingen startup i vanlig bemärkelse utan en storskalig industrisatsning som ofta synts i media, tillverkar prisvänliga batterier. Vd Peter Carlsson har tidigare varit chef inom Tesla. Bolaget planerar att bygga Europas kanske största fabrik för produktion av lithiumjonbatterier i Skelleftå med start hösten 2018. Staden hoppas att anläggningen ska ge minst 2.000-2.500 nya arbetstillfällen. Fabriken ska stå helt färdig 2023. Northvolt ska också bygga en fabrik i Västerås med inriktning på forskning och utveckling. Företaget säger sig behöva en kapitalinjektion på runt 100 miljoner euro för nyetableringarna.

Just batterier får ännu större användningsområde när elektrifiering och förnybar energi blir nyckelfaktorer i övergången till ett koldioxidfritt samhälle. Fordonsindustrin kommer till exempel att behöva stora mängder batterier för att kunna ersätta fossila bränslen med el.

 

CorPower Ocean arbetar med havens vågkraft som energikälla. Företaget grundades 2009 av läkaren Stig Lundbäck som i många år studerat hur det mänskliga hjärtat pumpar runt blodet i kroppen. En kompakt WEC (Wave Energy Converter) bygger på samma princip när den omvandlar vågornas kraft till energi på ett effektivt sätt. CorPower Oceans teknologi ger fem gånger högre energidensitet än konkurrenternas lösningar. WEC-systemet ska möjliggöra stabila vågkraftstationer som kan utvinna energi till en konkurrenskraftig kostnad.

 

Ngenic Tune fungerar som en smart termostat kopplad till hushållets värmesystem. Den kontrollerar inomhustemperaturen och sänker uppvärmningskostnaden. Appen samlar in all data om inomhus- och utomhustemperatur samt aktuellt väder. Därefter kan användaren välja hur varmt man vill ha och sparar samtidigt energi. Appen kan styras via datorn, läsplattan eller mobilen.

 

Ferroamps innovation är ett system med strömutjämning, energilagring, elbilsladdning och solcellsproduktion som ger minskade kostnader och mindre påverkan på miljön. Nav i systemet är energihubben som kommunicerar med alla systemets komponenter. Energihubben utsågs till vinnare av EES Award 2016 och Ferroamp har även fått andra internationella och svenska utmärkelser.

 

Greenelys mobilapp hjälper till att göra hemmet energismart. Appen visualiserar och analyserar hushållets energianvändning. Förbrukningen laddas ner till appen så att användaren kan följa sin elanvändning över tid.

Greenely, som har vunnit flera innovationstävlingar, har samarbetsavtal med bland andra Svensk Fastighetsförmedling, elbolaget Bixia och Vi i Villa.

C-Green utvecklar en metod som ska omvandla industriellt avfallsslam, avfallsvatten och våt biomassa till biobränsle. Metoden omfattar bland annat utvinning av fosfor som används i konstgödsel och dessutom rensar den bort tungmetaller. Även om metoden redan existerar så tillför C-Green innovativa komponenter som hjälper anläggningar som hanterar avfallsvatten att minska kostnaderna samtidigt som de hjälper miljön.

Watty, som startade 2013, har utvecklat det första verktyget som analyserar energidata för att automatisera energieffektiviteten i en byggnad. Verktyget mäter husets hela energianvändning för att utvärdera systemen som ingår och jämföra dem med alternativen. Tjänsten fungerar bra i enskilda hem där den jämför hushållets användning med liknande och tipsar om hur elkostnaderna kan minskas.