Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2018
Senaste Nytt

Sverige driver på för högre energimål i EU

Ibrahim Baylan, samordnings- och energi­minister. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
Ibrahim Baylan, samordnings- och energi­minister. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 feb 2018

Riksdagen ger stöd till Regeringen för att Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, ska kunna stödja Europaparlamentets förslag om högre mål för förnybar energi och energieffektivisering.

Snart inleds trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen om revideringen av EU-direktiven för förnybar energi och energieffektivisering. Europaparlamentet anser att dagens energi- och klimatmål inom EU är för låga och har inom ramen för förhandlingarna om ändring av EU-direktiven om förnybar energi och energieffektivisering gett förslag på att målet för förnybar energi höjs från minst 27 procent till minst 35 procent och att målet för energieffektivisering höjs från minst 27 till 35 procent. Regeringen håller med Europaparlamentet om att ambitionsnivån behöver höjas.

– Regeringen välkomnar högre mål både för förnybar energi och för energieffektivisering och också att målen blir bindande på EU-nivå, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Genom högre krav på förnybar energi och energieffektivisering i EU kommer utsläppen av växthusgaser att minska, både inom systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och i andra sektorer. Skarpare energimål blir ett verktyg för att skärpa EU:s klimatambitioner.

Annons

Annons

Annons