Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 24 2019
Senaste Nytt

Göteborg Energi ger koncernbidrag på 400 miljoner till göteborgarna

Bild: Göteborg Energi.
Bild: Göteborg Energi.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 feb 2018

Göteborg Energi redovisar 2017 ett resultat på 640 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att bolaget kan lämna ett koncernbidrag på 400 miljoner kronor till staden och göteborgarna. Resultatet ligger i linje med bolagets långsiktiga avkastningskrav.

– Jag tycker det är bra att vi under ett år med varmt väder, vilket innebär lägre intäkter för oss, kan leverera ett så starkt resultat samtidigt som vi fortsätter att hålla låga priser. Vad gäller fjärrvärmen har vi faktiskt sänkt priset för andra året i rad. Det goda resultatet beror bland annat på att vi har jobbat hårt och systematiskt för att minska våra kostnader. Nu ser vi att kostnadsbilden i vår verksamhet sjunker som ett resultat av det effektiviseringsarbete vi bedriver. Det är en bra början men vi har mycket kvar att göra, säger Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi och fortsätter:

– Vi har under året haft en fortsatt hög tillgänglighet i våra anläggningar med säkra leveranser till våra kunder. Årets investeringar landar på 761 miljoner kronor och har framförallt skett inom fjärrvärme och elnät. Vi har under året också satsat 70 miljoner kronor på olika åtgärder som sammantaget har minskat koldioxidutsläppen i Göteborg med cirka 92 000 ton. En stabil ekonomi ger oss förutsättningar bidra till stadens långsiktiga utveckling på det sätt vi vill göra, både vad gäller energileveranser och koncernbidrag till stadens verksamheter.

– Vi har även fortsatt att se över de verksamheter som ligger utanför Göteborg och vi närmar oss slutfasen i det arbetet. Under året har vi avyttrat aktierna i Skövde Biogas, Sävsjö Biogas och Partille Energi, säger Alf Engqvist.

Annons

Annons

Annons