Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 24 2019
Senaste Nytt

Vita solcellsmoduler presenteras

Det schweiziska företaget Solaxess presenterade under en internationell workshop i Tokyo om byggnadsintegrerade solceller sina vita och färgade solcellsmoduler, som ska kunna smälta in till hundra procent i en byggnads fasad.

Vita solcellsmoduler, som istället för synligt ljus utnyttjar solens infraröda ljus, kan smälta in på ett helt annat sätt än vanliga, mörka solcellsmoduler. Foto: Solaxess
Vita solcellsmoduler, som istället för synligt ljus utnyttjar solens infraröda ljus, kan smälta in på ett helt annat sätt än vanliga, mörka solcellsmoduler. Foto: Solaxess
Publicerad av
Alarik Haglund - 09 feb 2018

De flesta solcellsmoduler är konstruerade för att absorbera så mycket solljus som möjligt och är därför mörka i färgen. Solaxess förklarar emellertid att de tagit fram en nanoteknikbaserad film som genom att den integreras i en solcellsmodul under tillverkningen ser till att modulen kan göras vit, eller ges en annan önskad färg.

Detta är enligt företaget möjligt tack vare att den flerskiktade filmen, som för att se vit eller färgad ut måste reflektera större delen av det synliga solljuset, istället släpper igenom infrarött ljus från solen, som kan omvandlas till elektricitet i vanliga kiselsolceller.

Även om Solaxess vita och färgade solcellsmoduler har lägre verkningsgrad än andra solceller hoppas företaget att de genom att vara mer estetiskt tilltalande ska accepteras lättare av arkitekter och investerare och därmed bidra till att integreringen av solceller i byggnader ökar.

Annons

Annons

Annons