Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

"Kiselbatterier kan fördubbla elbilarnas räckvidd"

Estniska elbilar laddas. Foto: Pixa, kredit: HansWell
Estniska elbilar laddas. Foto: Pixa, kredit: HansWell
Publicerad av
Markku Björkman - 10 jan 2018

Kisel som ersättning för kol i batterianoder är metoden som kan bidra till längre räckvidd, säger engelska forskare.

Ett forskningsprojekt i Storbritannien kommer att försöka öka elbilarnas räckvidd på en laddning till 644 km med 80 miljoner pund i ryggen.

Projektet kommer att använda kisel som ersättning för kol i batteriernas anoder och optimera cellerna för användning i fordon.

Start-up-företaget Nexeon, som arbetar med en kommersiell kiselanod, kommer att satsa speciellt på utvecklingen av kiselmaterial.  

Företaget, som producerar polymerer, kommer att stå för nästa generations polymerbindemedel, som optimeras för att arbeta med kisel och som ansvarar för att bindemedlet och anoden håller fast vid cellens hela livslängd. University College London deltar också i detta projekt.

För närvarande har man försökt att använda kislet för att delvis ersätta kolanoder i batterier, med en hastighet av cirka tio procent. Det uppstår dock en del problem eftersom cellerna expanderar under laddning och urladdning. Följden blir att cellerna förstörs.

Projektet försöker hitta lösningar på problemet, vilket skulle innebära att större delen av kislet kan användas.

- De största problemen som elbilar står inför är kostnader, laddningstid eller tillgång till laddningsstationer. Till detta kan batteriets begränsningar räknas, säger Nexeons VD till EeNews.

Anoderna av kisel är nu, enligt VD:n väl etablerade på de stora tillverkarnas färdvägskartor och Nexeon har fått stöd från engelska och globala tillverkare som kommer att vara involverade i projektet.

Forskarna har i samarbete med General Motors utvecklat en teknik som går ut på att elektroderna utsätts för stark hetta vid tillverkningen, något som innebär att de behåller formen när batteriet laddas. Tekniken gör att batteriet håller minst 2 000 laddcykler.

Annons

Annons

Annons