Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 18 2018
Senaste Nytt

Svenskfinsk uppmaning om bioenergi inför EU-omröstning

Biogasanläggning med rötkammare. Beroende på råvara (substrat) och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Metanhalten i biogas varierar från 40-80 %, med ett vanligt genomsnitt på ca 60 %. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder.  Foto: Bioenergiportalen
Biogasanläggning med rötkammare. Beroende på råvara (substrat) och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Metanhalten i biogas varierar från 40-80 %, med ett vanligt genomsnitt på ca 60 %. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder. Foto: Bioenergiportalen
Publicerad av
Markku Björkman - 12 jan 2018

I ett brev till Europaparlamentariker uppmanar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Finlands bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen dem att rösta för nya regler som gör det möjligt för bioenergi att även fortsättningsvis lämna avgörande bidrag till EU:s klimat- och energimål till 2030.

Brevet från ministrarna skickas inför Europaparlamentets omröstning om förnybartdirektivet och är ett led i det svenska arbetet för att verka för goda villkor för hållbar bioenergi. Bioenergin står för två tredjedelar av all förnybar energi i EU och är en avgörande fråga för Sveriges möjligheter att uppnå sina ambitioner på klimat- och energiområdena.

– Sverige har under lång tid arbetat mycket aktivt i Bryssel för ett förslag som både garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmål, jobb och företagande. Jag är glad att Sverige och Finland kan göra gemensam sak, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Omröstningen är ett viktigt steg inför de avslutande förhandlingarna om förutsättningarna för hållbar bioenergi. Efter Europarlamentets omröstning väntar trepartsförhandlingar under 2018 mellan Europarlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om de slutliga lagtexterna.

Källa: EU- portalen/ Svebio

Annons

Annons

Annons