Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Trumps kolstöd avvisades

Kolgruva som dagbrott i Wyoming i USA. Foto: Wikipedia, kredit: US-goverment.
Kolgruva som dagbrott i Wyoming i USA. Foto: Wikipedia, kredit: US-goverment.
Publicerad av
Markku Björkman - 09 jan 2018

President Donald Trump drabbades av oväntat bakslag den 9 januari. Det av republikaner dominerade statliga kontrollorganet för energiförsörjning, Federal Energy Regulatory Commission (FERC), avvisade Trump-regeringens plan som gick ut på att subventionera gamla kolkraftverk och kärnreaktorer.

Energiregulatorn FERC vägrade att bevilja nytt finansiellt stöd, med motiveringen att ”det skulle kunna vara orättvist”.

Energisekreterare Rick Perry hade föreslagit att staten skulle ersätta kraftproducenternas driftskostnader för el. Det skulle ha gällt kraftverk som är kapabla att upprätthålla bränsleförsörjningen minst 90 dagar. Enligt regeringen bör nödreserverna göra strömförsörjningen mer tillförlitlig.

President Trump hade även lovat att hjälpa kärn- och kolindustrin. Energibolagen i USA har varit tvungna stänga kraftverk eftersom stora mängder av billig skiffergas matas in på den amerikanska marknaden. Kontrollorganet anmärkte att stödet till kolindustrin hade varit orättvis åtgärd gentemot andra energislag som klarar sig utan subventioner.

Enligt USA:s Energiministerium stängdes 531 koleldade kraftverk mellan 2002 och 2016. Sedan 2016 har även åtta kärnkraftverk anmält intresse för driftnedläggning och reaktorstängning.

Det oväntade beslutet från myndigheten är en seger för miljöaktivister och förespråkare för förnybar energi. Trumps plan kritiserades också av företagen. Presidentens iver att satsa igen på kol hade förvrängt energimarknaden och lett till stigande priser, hävdade kritikerna.

Källa: Washington Post.

Annons

Annons

Annons