Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 18 2018
Senaste Nytt

Omfattande investeringar rustar kärnkraften inför de kommande tjugo åren

Foto: Forsmarks kärnkraftverk
Foto: Forsmarks kärnkraftverk
Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall elproduktion.
Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall elproduktion.
Publicerad av
Redaktionen - 09 jan 2018

Med facit i hand från förra vinterns samlade svenska energiproduktion kan man konstatera att kärnkraften fortfarande fyller en central funktion i energisystemet. Vattenfall investerar årligen stora belopp i modernisering av sina anläggningar Ringhals och Forsmark. Det senaste året har man fokuserat mycket på underhåll som på olika sätt förlänger kärnkraftsanläggningarnas livslängd så de kan fortsätta producera energi åtminstone fram till år 2040.

 

Text: Annika Wihlborg

 

De kallaste perioderna förra vintern stod kärnkraften för drygt fyrtio procent av Sveriges samlade elproduktion. Vattenfall, som äger sju reaktorer på Ringhals och Forsmark, kunde även visa på ett mycket positivt facit vad gäller tillgängligheten. Mellan januari och mars låg den på 98,2 procent. Det senaste året har Vattenfall investerat drygt två miljarder kronor på sina båda kärnkraftverk.

 

–Våra anläggningar byggdes ursprungligen för en livslängd på drygt fyrtio år. Eftersom de närmar sig fyrtioårsstrecket så krävs löpande underhållsinvesteringar för att vi ska kunna förlänga livslängden minst till år 2040. Det senaste åren har vi bland annat bytt ut generatorer och turbiner på såväl Forsmark och Ringhals. För ett drygt år sedan genomförde vi bland annat ett stort generatorbyte på Forsmark block 3. Även transformatorer som varit i drift i nästan fyrtio år behöver bytas ut, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall elproduktion.

Investerar i oberoende härdkylning

Ytterligare en stor kommande investering för Vattenfalls del är satsningar på oberoende härdkylning som en följd av ett kommande lagkrav från Strålsäkerhetsmyndigheten. Vattenfalls kärnkraftsanläggningar behöver uppfylla kraven för att få fortsätta producera energi även efter den 31 december 2020. Torbjörn Wahlborg uppskattar engångskostnaden till mellan fyrahundra och femhundra miljoner kronor per block. Investeringarna görs under de kommande åren successivt på samtliga block utom Ringhals ett och två som kommer att stängas ner innan lagkravet träder i kraft.

–En utmaning för att oss är att säkra vår kompetensförsörjning. Vi har precis dragit igång ett traineeprogram som fått ett stort gensvar med många sökanden. Vi har också utökat samverkan mellan Ringhals och Forsmark, inte minst vad gäller specialistkompetenser. De båda anläggningarna delar numera på specialistkompetens med fokus på exempelvis transformatorer. Det blir mer lönsamt för oss och mer stimulerande för de enskilda medarbetarna, säger Torbjörn Wahlborg.

Klokt att vänta med subventionerade vindkraftsinvesteringar

Vattenfall har formulerat ett ambitiöst mål vad gäller produktionskostnaden per kilowattimme. Målsättningen är att senast år 2021 nå en produktionskostnad som understiger 20 öre per kilowattimme.

–Situationen överlag för kärnkraften är betydligt bättre idag än för ett par år sedan. Nu när straffskatten på kärnkraft håller på att tas bort förbättras våra möjligheter att konkurrera med andra energislag. Straffskatten ska försvinna helt vid årsskiftet 2017/2018. Det gör att vi med tillförsikt kan se fram emot att fortsätta producera energi i våra kärnkraftverk fram till 2040 eller 2045. Kärnkraften är det energislag som genererar lägst halter av koldioxidutsläpp, lägre än vind- och solenergi. Det är därför klokt att vänta med de stora investeringarna i subventionerad vindkraft tills kärnkraften ska fasas ut, annars riskerar det att snedvrida konkurrensen mellan kärnkraften och andra energikällor, säger Torbjörn Wahlborg.

Annons

Annons

Annons