Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

"Havsmiljön påverkas inte av Fennovoimas kärnkraftsbygge"

Fennovoimas kärnkraftsbygge i västra Finland med artistens ögon. I den berörda kommunen Pyhäjokis kommunfullmäktige, har 15 av 21 ledamöter haft hela tiden en majoritet som varit för kärnkraft. Motståndarna lyckades emellertid driva igenom satsningar också på förnybar energi. Därför byggs det sju vindkraftparker, sammanlagt 120 vindmöllor i kommunen. Foto: Fennovoima
Fennovoimas kärnkraftsbygge i västra Finland med artistens ögon. I den berörda kommunen Pyhäjokis kommunfullmäktige, har 15 av 21 ledamöter haft hela tiden en majoritet som varit för kärnkraft. Motståndarna lyckades emellertid driva igenom satsningar också på förnybar energi. Därför byggs det sju vindkraftparker, sammanlagt 120 vindmöllor i kommunen. Foto: Fennovoima
Publicerad av
Markku Björkman - 28 dec 2017

Ett besvär som gäller Fennovoimas kärnkraftsbygge i västra Finland och dess inverkan på fiskerinäringen har förkastats av Vasa förvaltningsdomstol. Bakom besväret stod en rad föreningar som representerar Bottenhavets yrkesfiskare liksom organisationen Vesiluonnon puolesta rf, berättar tidningen Hufvudstadsbladet.

Yrkesfiskarna har krävt att Regionförvaltningsverkets miljötillstånd hävs och att Fennovoima åläggs att utöka planteringen av fiskyngel för att uppväga de skador som kärnkraftsbygget antas ha på den marina miljön i Pyhäjoki med omnejd. Yrkesfiskarna har bland annat påtalat de risker som är förknippade med reaktorns intag av kylvatten från havet. Fiskarna har krävt åtgärder som förhindrar att stora mängder fisk sugs in i kylvattenanläggningen. Vesiluonnon puolesta rf krävde en kontinuerlig mätning och uppföljning av radioaktiviteten i havsmiljön i Pyhäjoki. Samtliga krav har förkastats av Vasa förvaltningsdomstol.

I domstolens beslut sägs att det inte finns skäl att riva upp beslutet om miljötillstånd utan att den existerande övervakningen av kärnkraftsbyggets inverkan på miljön är tillräcklig. Vasa förvaltningsdomstol har däremot förpliktat Fennovoima att komplettera sin ansökan om miljötillstånd och se över sin rapportering om de kemikalier som ska användas i reaktorns kylvattenanläggning. Domstolen kräver en förbättrad rapportering om ämnet natriumhypoklorit och dess inverkan på havsmiljön.

Fennovoima hade lämnat in ett eget besvär som ifrågasatte Regionförvaltningsverkets krav på att anlägga ett marint skyddsnät för att minimera en nedsmutsning av havsmiljön i samband med reaktorbygget. Även detta besvär förkastades av Vasa förvaltningsdomstol.

Källa: HBL

 

Annons

Annons

Annons