Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

"Inga radioaktiva utsläpp från ryska kärnkraftverk"

Reaktorhall i  Rosatoms kärnkraftverk KolaNPP. Foto: Rosatom
Reaktorhall i Rosatoms kärnkraftverk KolaNPP. Foto: Rosatom
Publicerad av
Markku Björkman - 18 dec 2017

- De extremt höga halter av ett radioaktivt ämne som uppmättes i Ryssland och runt om i Europa tidigare i höst härstammade inte från Ryssland, säger det ryska statliga bolaget Rosatom, som har hand om landets kärnkraftsindustri i ett pressmeddelande.

De förhöjda värdena av isotopen rutenium-106 misstänktes härstamma från kärnanläggningar i Ryssland eller Kazakstan.

Rosatom har inget svar på varifrån de höga halterna av Ru-106 härstammade. Rosatom säger att man inte kan utesluta att källan kan ha varit en satellit eller delar av en satellit som återinträtt atmosfären.

Främst riktades misstankarna mot den ryska upparbetningsanläggningen för kärnavfall Majak i regionen Tjeljabinsk i Ural.

De högsta nivåerna av Ru-106 uppmättes i en by i närheten av Majak.

Rosatom säger sig ändå ha undersökt bland annat anläggningens övervakningssystem och tagit markprover i området.

Och enligt Rosatom finns det inga tecken på radioaktiva utsläpp från Majak.

Om Ru-106 av misstag skulle ha läckt ut skulle man ha upptäckt höga nivåer av det i marken.

Upparbetningsanläggningens varningssystem skulle ha varnat om det och man skulle ha hittat spår av rutenium på de anställda vid anläggningen, säger Rosatom.

250 av de anställda vi Majak har enligt Rosatom kontrollerats för radioaktivitet och inget har hittats.

Enligt Rosatom skulle det ha varit omöjligt att mörklägga ett så stort utsläpp vid anläggningen.

Invånarna i området borde ifall av ett utsläpp ha evakuerats.

Annons

Annons

Annons