Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Små kärnreaktorer föreslås för finska städer

Internationellt finns ett ökat intresse för mindre och enklare kärnreaktorer för produktion av elektricitet och/eller värme. Behovet av att få ner kärnkraftens kapitalkostnader och möjligheten att skapa system för elproduktion på platser belägna långt från större elnät driver utvecklingen. De teknologiska koncept som nu utvecklas uppvisar en stor mångfald. Foto: World Nuclear Association
Internationellt finns ett ökat intresse för mindre och enklare kärnreaktorer för produktion av elektricitet och/eller värme. Behovet av att få ner kärnkraftens kapitalkostnader och möjligheten att skapa system för elproduktion på platser belägna långt från större elnät driver utvecklingen. De teknologiska koncept som nu utvecklas uppvisar en stor mångfald. Foto: World Nuclear Association
Publicerad av
Markku Björkman - 18 dec 2017

En rad fullmäktigledamöter i Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt har lämnat in motioner om att bygga små, lokala kärnreaktorer för att producera lokal värme. Kina står redo att inleda kommersiell produktion av små reaktorer, skriver tidningen Hufvudstadsbladet, HBL.

Det talas mycket om hur man ska avlägsna utsläppen av koldioxid vid elproduktionen. Stora kärnkraftverk, sol och vind erbjuder alla möjligheter till det. Men värmeproduktion kräver i allmänhet att man bränner något, kol, naturgas eller biomassa, konstaterar Rauli Partanen, författare och vice ordförande för det Ekomodernistiska samfundet i Finland.

– Små kärnreaktorer i anslutning till lokala samhällen eller i anslutning till en värmekrävande industri kunde lösa problemet, säger Partanen till Hufvudstadsbladet. 

Tankarna har vunnit gehör i tre av kommunerna i huvudstadsregionen. I Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt har motioner lämnats till fullmäktige där de ledamöter som undertecknat vill utreda möjligheten att bygga små reaktorer för värmeproduktion.

Enligt HBL är det Piratpartiets Petrus Pennanen som tillsammans med Atte Harjanne (Gröna) tagit initiativet. I Esbo kommer initiativet från liberalernas Juhani Kähärä, medan frågan i Kyrkslätt lagts på bordet av sannfinländare och samlingspartister.

Rauli Partanen publicerade tidigare i år en utredning över hur små, moderna kärnreaktorer kunde sköta huvudstadsregionens värmetillförsel. Han konstaterar att till exempel Helsingfors beslutat sig för att köra ner kolkraften, utan att ha en aning om hur värmen i stället ska produceras.

De små reaktorerna kunde ha en effekt på allt mellan 10 megawatt och några hundra megawatt, beroende på vilket ändamål de ska användas till. Partanen medger ändå att placeringen av dem kan vara ett problem, de ska inte placeras i direkt anslutning till bosättning även om produktionen av fjärrvärme ska vara lokal. Han förutser också ett motstånd bland dem som ska bo i närheten av en reaktor.

Små kärnreaktorer utgör enligt Partanen ingen fara för sin omgivning. Effekten är såpass låg att reaktorerna svalnar utan yttre åtgärder efter att automatiskt ha körts ner om det blir något fel i funktionerna.

Källa: HBL

Annons

Annons

Annons