Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Armeringskorrosion i kylvattenvägar inom kärnkraften

Ringhals kärnkraftverk sett från havet. Foto-  Wikipedia Common,  kredit: Green Yoshi
Ringhals kärnkraftverk sett från havet. Foto- Wikipedia Common, kredit: Green Yoshi
Publicerad av
Markku Björkman - 11 dec 2017

Armeringskorrosion i kylvattenvägar inom kärnkraften

Omfattande lokala korrosionsangrepp påträffades nyligen vid tillståndsbedömningar av betongytor i olika delar av kylvattenvägarna i kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals. 
Skadorna har nu reparerats, och en provinstallation av katodiskt skydd med påtryckt ström har installerats i Oskarshamn 3, berättade Energiforsk.

Under de synliga rostutfällningarna var armeringen i vissa fall helt oskadad och i andra fall fullständigt bortkorroderad.

En av de viktigaste orsakerna till de kraftiga korrosionsangreppen var enligt Energiforsk, sannolikt galvanisk korrosion. . Resultaten från de inledande undersökningarna visar kraftigt minskade korrosionsangrepp på armeringen. Arbetet fortsätter i en uppföljande etapp under 2017.

Annons

Annons

Annons