Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Händelse vid Studsvik INES-klassas

Bild: Studsvik.
Bild: Studsvik.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 dec 2017

I september 2017 klassade Strålsäkerhetsmyndigheten en händelse vid Studsvik Nuclear till en tvåa på den sjugradiga INES-skalan. INES-klassningen kvarstår och har nu rapporterats slutligt.

Den 26 september 2017 klassade Strålsäkerhetsmyndigheten en händelse vid Studsvik Nuclear till en preliminär tvåa på den internationella sjugradiga INES-skalan. Händelsen innebar att radioaktiva ämnen spreds och kontaminerade arbetslokaler i anläggningen. Ingen människa fanns på plats vid händelsen och ingen kontamination uppmättes utanför anläggningen. Efter utredning kvarstår INES-klassningen och rapporteras nu slutligt till IAEA. Myndighetens motivering till INES-klassningen är att händelsen innebar en allvarlig försämning av anläggningens barriärer men utan konsekvenser för människor eller miljö.

 

Fakta

INES är en skala som används för att snabbt och konsekvent nå ut till allmänhet och medier med information om den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser som rör strålkällor. Händelser klassas i sju olika nivåer där nivå 1–3 kallas incidenter och nivå 4–7 för olyckor.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...