Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

Uppsala Vatten beviljas klimatmedel för utveckling av biogasanläggning

Bild: Uppsala Vatten.
Bild: Uppsala Vatten.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 dec 2017

Naturvårdsverket beviljar Uppsala Vatten klimatinvesteringsstöd för kapacitetsökning i biogasanläggningen vid Kungsängens gård. Stödet är en del av ”Klimatklivet” som är regeringens satsning på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta.

– Vi är glada för det stöd vi får från Klimatklivet och det ger oss förutsättningar att leverera ökad mängd fossilfritt bränsle till kollektivtrafiken. Detta ger oss möjlighet att fatta beslut om ökad behandlingskapacitet, vilket ger mer biogas och därmed minskar mängden utsläpp av koldioxid med ytterligare 4 900 ton per år, 

Det beviljade stödet är 26 505 000 kronor och den totala beräknade kostnaden för nybyggnationen är 59 miljoner kronor.

Uppsala Vattens biogasanläggning är en de totalt 22 biogasanläggningar i Sverige som tilldelats klimatinvesteringsstöd för sitt bidrag till målet om en fossilfri fordonsflotta.

Utbyggnaden som möjliggörs genom investeringsbidraget avser rötkammare, efterrötkammare, förbehandlingslinje, gödselförädling samt gasledning för att sammanbinda avloppsreningsverket och biogasanläggningens gassystem med redundans för att minska metanutsläpp.

Enligt Naturvårdsverket är den här typen av investeringar de ekonomiska åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser. Det gör utbyggnaden till goda investeringar för framtiden, både sett ur ett ekonomiskt perspektiv och för mesta möjliga miljönytta.

Ökad mängd producerad biogas minskar koldioxidutsläppen
Biogasanläggningen i Uppsala var en av de första i sitt slag i Sverige när den byggdes 1996 och att ytterligare bygga ut den är ett viktigt steg i arbetet att möta den ökade efterfrågan på biogas.

Om bolaget fattar investeringsbeslut i december kan utbyggnaden vara redo att tas i drift senast sommaren 2020.

Faktaruta Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.

Under 2017 uppgick stödet till 1,2 miljarder kronor. Ytterligare 700 miljoner kronor årligen är aviserade för 2018 till 2020.

Källa: Naturvårdsverket

Annons

Annons

Annons