Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Finland satsar på elektriska färjor

Elfärjan Elektra i Åbo. Foto: FinFerries
Elfärjan Elektra i Åbo. Foto: FinFerries
Publicerad av
Markku Björkman - 03 dec 2017

Baserat på erfarenhet från Norge sätter även Finland nu in hybridfärjor med både batterier och dieseldrift. Under nästa steg kommer ett brett utbud av kabelbanor, som hittills har servat öarna i de många finska sjöarna att ersättas av elfärjor.

Det kan också anses vara intressant att ersätta de gamla och uttjänta dieselmotorerna i landets färjor med batteripack och elmotorer. Precis som med elbilar kan dock inköpspriset bli högre eftersom batterierna är dyra och laddstationer måste byggas i hamnen. Å andra sidan är elmotorerna mycket billigare att underhålla och det finns pengar att spara på inköp av bränsle.

Den tyska teknikjätten Siemens har tidigare beräknat att det skulle vara ekonomiskt lönsamt att ersätta cirka 70 procent av danskt och norskt dieselbränsle i havsbaserad verksamhet med rena elektriska alternativ.

Det finns emellertid en del stötesstenar, däribland frågan om hur stora batterierna ska vara och hur man laddar snabbt i vilket som helst väder. Därmed hamnar frågan om driftsstabiliteten i rampljuset.

Första färjan i Finland, som laddas i speciella laddningsstationer vid färjfästena, kör sedan sommaren 2017 mellan Prostvik och Lillmälö helt utan utsläpp. Färjans ackumulatorer motsvarar styrkan hos femtio ackumulatorer i en mindre el-bil.

Norge och företaget Förled var först med världens första elfärja med battteridrift. Färjan heter Ampera och trafikerar med 17 dagliga avgångar i Sognefjorden mellan Larvik och Oppedal. Ampera har plats för 120 bilar och 360 passagerare.

Nu har alltså Finland hamnat också på radarn med färjan Elektra. Den är baserad på erfarenheter från Ampera, som bland annat yttrar sig i att förutom batterierna med 1-megawattimmar har man installerat tre dieselgeneratorer, som i nödsituation, på grund av ishinder eller långvarigt strömavbrott på land, kan bidra till fortsatt drift.

Elektras batterier räcker för fem - sex resor utan att behöva laddas. Nu planeras flera elfärjor för trafiken mellan öarna i "tusen sjöarnas land".

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...