Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 22 2018
Senaste Nytt

Svenska kraftnät fastställer systemutvecklingsplan

Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan. Foto: Tomas Ärlemo.
Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan. Foto: Tomas Ärlemo.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 dec 2017

Svenska kraftnäts styrelse har nyligen fastställt en Systemutvecklingsplan för 2018–2027 i form av ett långsiktigt plandokument som syftar till att lägga fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem. 

Kraftsystemet är i en fas som präglas av snabba och omfattande förändringar. En allt högre grad av väderberoende förnybar elproduktion, distribuerad produktion och snabba förändringar i konsumtionsmönstren medför helt nya krav som kraftsystemet måste kunna möta.

– Systemutvecklingsplanen redogör för hur vi ser på utmaningarna som kraftsystemet står inför, men pekar även på möjliga lösningar. Den bygger vidare på Nätutvecklings­planen som Svenska kraftnät publicerade i slutet på 2015, men breddar perspektivet till att utöver nätutveckling även omfatta frågor relaterade till driftförut­sättningar och marknadsutformning, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

– Vi ser nu fram emot att mötas i en kreativ dialog kring Systemutvecklingsplanen och våra gemensamma utmaningar med ett nordiskt kraftsystem som är i sin största förändring på 20 år, fortsätter Ulla.

Annons

Annons

Annons