Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Svenska kraftnät fastställer systemutvecklingsplan

Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan. Foto: Tomas Ärlemo.
Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan. Foto: Tomas Ärlemo.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 01 dec 2017

Svenska kraftnäts styrelse har nyligen fastställt en Systemutvecklingsplan för 2018–2027 i form av ett långsiktigt plandokument som syftar till att lägga fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem. 

Kraftsystemet är i en fas som präglas av snabba och omfattande förändringar. En allt högre grad av väderberoende förnybar elproduktion, distribuerad produktion och snabba förändringar i konsumtionsmönstren medför helt nya krav som kraftsystemet måste kunna möta.

– Systemutvecklingsplanen redogör för hur vi ser på utmaningarna som kraftsystemet står inför, men pekar även på möjliga lösningar. Den bygger vidare på Nätutvecklings­planen som Svenska kraftnät publicerade i slutet på 2015, men breddar perspektivet till att utöver nätutveckling även omfatta frågor relaterade till driftförut­sättningar och marknadsutformning, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

– Vi ser nu fram emot att mötas i en kreativ dialog kring Systemutvecklingsplanen och våra gemensamma utmaningar med ett nordiskt kraftsystem som är i sin största förändring på 20 år, fortsätter Ulla.

Annons

Annons

Annons

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...