Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Energi och Industridagarna - Livslängdsbedömningar på Söderenergi

Andreas Sundlöf har gjort livslängdsbedömningar på två av Söderenergis pannor och kom under Skadegruppens temadag att dela med sig av sina erfarenheter. Foto: Söderenergi
Andreas Sundlöf har gjort livslängdsbedömningar på två av Söderenergis pannor och kom under Skadegruppens temadag att dela med sig av sina erfarenheter. Foto: Söderenergi
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar resultatet av en livslängdsbedömning. Illustration: Söderenergi
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar resultatet av en livslängdsbedömning. Illustration: Söderenergi
Publicerad av
Redaktionen - 13 nov 2017

Text: Alarik Haglund

 

Skadegruppens temadag, som ägde rum den 8 november under årets Energi & Industridagar Stockholm Waterfront Congress Centre, gästades bland annat  av Andreas Sundlöf från Söderenergi, som kom att diskutera hur livslängdsbedömning av pannor gjorts på Söderenergi.

 

Andreas Sundlöf berättade att han under sin presentation på Skadegruppens temadag kommer att prata om de livslängdsbedömningar som han genomfört på två av Söderenergis hetvattenpannor, som varit i drift i mer än 30 år.

 

Tidskrävande arbete

De två pannorna är enligt Andreas Sundlöf från 1982 och byggda som kolpulverpannor på cirka 100 megawatt styck, men de blev under 1990-talet ombyggda till förbränning av biobränsle.

– Söderenergis ledning bad mig sammanställa nuvarande skick på tryckkärl, rökgasrenings- och bränslehanteringsutrustning, samt bedöma kvarvarande livslängd. Efter att ha läst in mig på ämnet insåg jag tidigt att en komplett livslängdsanalys skulle vara ett alltför stort projekt.  Andreas berättade om de metoder dom använder för att ändå kunna bedöma anläggningsdelarna och för hur arbetsprocessen går till och om vad resultatet blev och hur det kom att användas, säger Andreas Sundlöf.

 

För att kunna göra en bedömning av livslängden var de bland annat tvungna att samla in en stor mängd fakta, i form av till exempel driftsdata, mätdata och information om haverier, underhåll, inspektioner och design och material.

 

– Informationen på Söderenergi är utspridd både på flera avdelningar och personer och i flera olika dokument och underhållssystemet. Datainsamlande och letande efter relevanta delar var därför den mest tidskrävande delen av arbetet, förklarade Andreas Sundlöf.

 

Annons

Annons

Annons