Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Internationellt program för energiomställningen i tillväxtländer

Bild: Andrew Wheeler/IEA
Bild: Andrew Wheeler/IEA
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 nov 2017

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har tillsammans med flera andra länder lanserat Clean Energy Transitions Programme – ett nytt internationellt program för global energiomställning inom den Internationella energibyrån IEA. Programmet blir en viktig del i ett stärkt internationellt energisamarbete för att genomföra Parisavtalet. 

– Intresset i länder som Kina, Indien och Indonesien för att utveckla policyramverk och teknisk kompetens som ska påskynda energiomställningen är stort. Tack vare Clean Energy Transitions Programme säkrar vi ett strukturerat och finansierat samarbete med dessa länder framöver, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Clean Energy Transitions Programme lanseras inom ramen för International Energy Agency (IEA) och ska bidra till utvecklingen av IEA som en global plattform för ren energi och samarbete med stora tillväxtländer som exempelvis Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Brasilien och Sydafrika. I ett första skede omfattar programmet 300 miljoner kronor, varav Sverige bidrar med 50 miljoner kronor.

– Genom ett aktivt svenskt deltagande i programmet skapas goda möjligheter för Sverige att dela erfarenheter och aktivt arbeta med grundstenarna för hållbara energisystem. Samtidigt blir det också ett viktigt sammanhang för att följa de stora politiska och tekniska skiften som nu sker på energiområdet globalt, säger Ibrahim Baylan.

Syftet med Clean Energy Transitions Programme är att stärka den institutionella kapaciteten hos tillväxtländerna, exempelvis genom att stärka deras förmåga för datainsamling, analyser och prognoser samt att utveckla ramverk för policyutveckling och innovationsfrämjande.

Annons

Annons

Annons