Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Energi och Industridagarna - Mikrobiell tillväxt skapar bekymmer

För att identifiera orsaken till den mikrobiologiska tillväxt som uppstår i dagens rökgaskondensatrening genomförs provtagningar på olika kraftvärmeanläggningar, däribland Bristaverket. Foto: Fortum
För att identifiera orsaken till den mikrobiologiska tillväxt som uppstår i dagens rökgaskondensatrening genomförs provtagningar på olika kraftvärmeanläggningar, däribland Bristaverket. Foto: Fortum
Linda Wiig tillsammans med Hanna Östfeldt att berättade om ett Energiforskprojekt där de studerar mikrobiologisk tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatsystem. Foto: Sweco
Linda Wiig tillsammans med Hanna Östfeldt att berättade om ett Energiforskprojekt där de studerar mikrobiologisk tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatsystem. Foto: Sweco
Den membranteknik som idag ofta används vid vattenrening av rökgaskondensat är känslig för tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer. Foto: Sara Sjögren, Bristaverket, Fortum Värme
Den membranteknik som idag ofta används vid vattenrening av rökgaskondensat är känslig för tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer. Foto: Sara Sjögren, Bristaverket, Fortum Värme
Publicerad av
Redaktionen - 10 nov 2017

Text: Alarik Haglund

 

Ett av de ämnen som togs  upp under Matarvattenkonferensens andra dag är mikrobiell tillväxt i rökgaskondensatreningen vid kraftvärmeanläggningar. Linda Wiig och Hanna Östfeldt från Sweco  diskuterade ett forskningsprojekt som de bedriver för Energimyndighetens räkning.

 

Linda Wiigs och Hanna Östfeldts Energiforskprojekt handlar om mikrobiologisk tillväxt i membranbaserade rökgaskondensatsystem. Eftersom det är ett pågående projekt påpekade Linda Wiig att de inte kan presentera några resultat och att de inte kommer att kunna tala om för alla hur problemet ska lösas. Däremot kan de berätta om syftet med forskningsprojektet och vad de hoppas uppnå.

 

Skiftande problem

Framförallt menar Linda Wiig att forskningen syftar till att identifiera orsaken till den mikrobiologiska tillväxt som uppstår i dagens rökgaskondensatrening.

– Vi vill veta om det går att förstå varför det förekommer mikrobiologisk aktivitet som fäster på den vattenreningsteknik som finns i anläggningarna, säger Linda Wiig.

 

Hon berättar att det idag är många som använder membranteknik i sin vattenrening av rökgaskondensat. Membrantekniken går mer eller mindre ut på att vattnet silas, men eftersom man använder sig av sildukar med mikroskopiska hål ställer minsta lilla tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer till med problem.

 

– På en del anläggningar har man stora problem och en del anläggningar har inga problem alls, upplyser Linda Wiig.

 

För att försöka komma fram till var den mikrobiologiska aktiviteten kommer ifrån genomför de därför provtagningar ute på olika anläggningar.

En av dessa anläggningar är Bristaverket och Sara Sjögren från Fortum var också på plats på Matarvattenkonferensen för att berätta om felsökning och avhjälpande åtgärder som vidtagits när det gäller tillväxten av mikroorganismer i rökgaskondensatreningen på Bristaverket.

 

Nytt tankesätt

Linda Wiig påpekade också att den biologiska aktivitet de studerar är ett relativt nytt bekymmer.

– Man vill idag återvinna vattnet inom anläggningen. Då ökar kraven på vattnet och på vattenreningstekniken, vilket betyder att man ställs inför nya bekymmer som man kanske inte hade för tio år sedan, förklarade Linda Wiig.

 

Traditionellt har man inte arbetat så mycket med organisk kemi och mikrobiologi på kraftvärmeverk och hon menar att en styrka med projektet därför är att man får tillfälle att knyta till sig mikrobiologisk expertis.

- Med det här projektet får vi in det mikrobiologiska tänket i kraftvärmebranschen, berättade Linda Wiig.

 

Annons

Annons

Annons