Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

”Man kan tala om kärnkraftens renässans”

David Hess, World Nuclear Associations presschef , till höger, nyligen vid en konferens om  kärnkraftens framtid.  Foto: World Nuclear Association.
David Hess, World Nuclear Associations presschef , till höger, nyligen vid en konferens om kärnkraftens framtid. Foto: World Nuclear Association.
Publicerad av
Markku Björkman - 31 okt 2017

Den globala kärnkraften växer och kärnkraftindustrins utsikter förbättras igen efter Fukushima-katastrofen. Tjugo nya länder planerar på att utveckla kärnenergin och andra bygger redan sina första reaktorer.

- De första vitryska reaktorerna förväntas starta någon gång under 2019. Läget för kärnkraften i världen är betydligt bättre än många tror, skriver David Hess, presschef vid World Nuclear Association.

Hess hänvisar till att det faktiskt finns en handfull länder som aktivt reducerar och avvecklar kärnenergi. Tyskland är det mest kända exemplet eller Vietnam som nyligen beslutade att skjuta upp planerna på att introducera kärntekniken. 

Denna utveckling har lett till att vissa myndigheter, som exempelvis Internationella atomenergiorganet (IEAE), återanpassar sina nuvarande prognoser till en förväntad stagnering av tillväxten.

- Detta är alarmerande och därmed döljs det faktum att det också finns många länder där kärnreaktorerna fortsätter att generera el utan större kontroverser och uppnår generellt fenomenala kapaciteter, påpekar Hess.

- En ”årlig hälsokontroll” av branschen som har genomförts av World Nuclear Association visar att:

- Fler kärnreaktorer anslöts 2016 till kraftnät än någon gång tidigare.

- Fler kärnreaktorer startade driften än någon gång under de senaste 25 åren, med en kapacitet på över 9 gigawatt 2015 och 2016.

- Byggtiderna för nya reaktorer har förkortats under de senaste 15 åren. Reaktorer som startade driften under 2015 hade en genomsnittlig byggtid på cirka sex år.

- Kärnreaktorns kapacitetsfaktorer har förbättrats varaktigt under de senaste 35 åren. Viktig faktor är att reaktorernas prestanda inte har fundamentalt påverkats av reaktoråldern. Äldre kraftverk fungerar lika bra som yngre anläggningar.

- Den globala kärnkraftsmedelkapacitetsfaktorn 2016 (Exklusive Japan) var 80,5 procent år 2016.

- Den globala kärnkraften genererade 2476 terawattimmar elektricitet under 2016.

- Under 2016 startades 10 nya reaktorer

- Nettoökning ifråga om produktionskapacitet låg på 9479 gigawatt 2016.

Enligt David Hess bekräftar den globala kärnkraftsprestandan därmed flera viktiga mätvärden, som är betydligt bättre än de flesta är medvetna om eller vill inse.

Källa: World Nuclear Association

Annons

Annons

Annons