Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Empower förstärker Ellevios nät

Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Flickr/Wendy Berry
Foto: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Flickr/Wendy Berry
Publicerad av
Jessica - 27 okt 2017

Redan 2016 vann Empower ett totalentreprenadkontrakt för Ellevio. Uppdraget var att förstärka nätet, det vill säga förbättra, modernisera och bygga ut, Ellevios elnät i Askim och Billdal i Göteborgs kommun. 115 kilometer nya ledningar ska ge cirka 9 000 kunder en förbättrad och säkrare elförsörjning.

Projektet har nu pågått i ganska exakt 1 år. De nät som finns och fanns är idag gamla. Eftersom det är fler hus och fler hushåll förbrukas det också mer energi och det ställer krav på näten.

– Det läggs nya ledningar i hela detta område och vi byter och bygger även om ett stort antal nätstationer, cirka 120 stycken, säger Ola Eriksson, Sverigechef Power Network Services, Empower. Till det kommer även byte av transformatorer och 600 kabelskåp. Vi är 5-10 personer på plats samt underentreprenörer som gör arbetet som ska vara klart i november 2018. Det här är ett stort projekt som ställer höga krav, både tekniskt och praktiskt. Projektet är uppdelat i nio mindre delprojekt eller faser, där man betar av ett i taget.

En tätbefolkad omgivning med mycket trafik bjuder på utmaningar.

– Att inte störa omgivningen. Det är ett tätbefolkat område och mycket trafik så det gäller att få logistiken att fungera och minimera störningar och irritation framför allt för de boende men även för projektet, säger Ola Eriksson

Projektet i siffror:

65 km lågspänningsnät som ska grävas ner i marken

50 km mellanspänningsnät som ska grävas ner i marken.

600 kabelskåp ska bytas ut för att öka säkerheten

57 kilometer oisolerade lågspänningsledningar ska raseras och bytas ut mot ca 65 kilometer kabel i marken.

40 kilometer oisolerade mellanspänningsledningar ska raseras och byts ut till ca 50 kilometer kabel i marken.

10 stolptransformatorer och 110 nätstationer ersätts med cirka 120 nya nätstationer.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...