Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

”Vattenkraften spelar en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet”

Foto: Energimyndigheten
Foto: Energimyndigheten
Publicerad av
Jessica - 27 okt 2017

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft - HåVa. Programmet är brett och samlar stora delar av myndighetens insatser inom området vattenkraft.

I omställningen till helt förnybart elsystem år 2040 måste andelen förnybar elproduktion öka i det svenska energisystemet, skriver Energimyndigheten och menar att det därför ställs allt hårdare krav på vattenkraften i dess roll som planerbar och reglerbar kraftkälla. Samtidigt kan högre miljökrav påverka både elproduktion och reglerkapacitet.

För att nå en hållbar vattenkraft behövs forskning och innovation inom system- och miljörelaterade områden som vidareutvecklar vattenkraftsproduktionen samt dess flexibilitet i kraftsystemet.

– Vattenkraften är den enskilt största förnybara elproduktionsresursen i Sverige och spelar också i ökande utsträckning en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet. Vattenkraften utgör därmed en viktig resurs för att nå de svenska energipolitiska målen, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Energimyndigheten tar nu ett samlat grepp om området vattenkraft genom att starta ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft - HåVa. En stor del av Energimyndighetens forsknings- och innovationsinsatser inom området kommer genomföras inom programmet. Syftet med programmet är att bidra till att uppnå myndighetens vision om ett hållbart energisystem.

HåVa omfattar 60 miljoner kronor som kommer att fördelas över åren 2018 till 2021. Den totala omfattningen på programmet är dock större, eftersom en stor del tillkommer i form av samfinansiering i projekten.

Annons

Annons

Annons