Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Svensk-fransk satsning på genomförande av Parisavtalet

Sveriges vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Miljöpartiet de gröna/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Sveriges vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Miljöpartiet de gröna/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
Publicerad av
Jessica - 24 okt 2017

Nyligen träffades Sveriges vice statsminister Isabella Lövin och den franske statssekreteraren Brune Poirson i Stockholm för att komma överens om gemensamma insatser som kan påskynda genomförandet av klimatavtalet från Paris. Mötet ägde rum en vecka efter EU-överenskommelsen om medlemsstaternas klimatmål, och direkt efter det förberedande sammanträdet i Fiji inför de kommande globala klimatförhandlingarna. 

Sverige och Frankrike är eniga om behovet av att genomföra Parisavtalet och främja grön innovation, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Under mötet betonades vikten av nästa veckas sammanträde i FN:s klimatpanel när det gäller att lägga fram ett vetenskapligt stöd för Parisavtalets klimatmål.

– Vetenskapliga studier visar att stabiliteten i våra livsuppehållande system fortfarande är hotad. Länder, regioner, städer och företag behöver nu kliva fram och gå bortom åtagandena i Parisavtalet. Annars kommer vi att misslyckas med vårt gemensamma mål att begränsa den globala uppvärmningen till en bra bit under två grader och försöka stanna under 1,5 grader, sade Isabella Lövin och Brune Poirson. 

Sverige och Frankrike enades om att utöka sitt samarbete för att hitta sätt att stärka EU:s ledarskap i klimatfrågor. För att göra detta planerar de att upprätta en kontinuerlig dialog inom ramen för Green Growth Group (en grupp för grön tillväxt bestående av 16 EU-länder). 

De båda länderna var eniga om att EU behöver vara redo att höja sina klimatambitioner i samband med den så kallade positiva dialogen 2018. 

Inom ramen för Green Growth Group vill Sverige och Frankrike dessutom verka för att EU:s budget efter 2020 (den fleråriga budgetramen) anpassas till temperaturmålen i Parisavtalet.

Annons

Annons

Annons