Mötesplatsen för dig inom energibranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Satsning på energiinnovationer med affärsfokus

Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay/Nikkiko
Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay/Nikkiko
Publicerad av
Jessica - 24 okt 2017

Nu satsar Energimyndigheten och erbjuder stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Maximalt stödbelopp per projekt är 250 000 kronor.

Utlysningens syfte är att bidra till ett framtida hållbart energisystem. Stödet kan sökas för att utvärdera konceptets energirelevans och dess kommersiella potential samt för att säkerställa de mest grundläggande hörnstenarna för en fortsatt utveckling och kommersialisering. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering.

Myndigheten menar då att ett sådant koncept kan ha ursprung ifrån ny kunskap, ett identifierat marknadsbehov/kundproblem eller från en tidig innovation. Konceptet ska på sikt kunna utmynna i en ny teknik, produkt, tjänst eller affärsmodell med potential att nå en storskalig marknadsspridning. Myndigheten ser gärna att den sökande har en etablerad kontakt med inkubator, forskningspark eller annan innovationsmiljö.

Här kan du läsa mer. 

Annons

Annons

Annons