Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Forskningsvillan i Borås demonstrerar komplett energisystem

Forskningsvillan på RISE område i Borås. Foto: RISE
Forskningsvillan på RISE område i Borås. Foto: RISE
Publicerad av
Jessica - 23 okt 2017

I projektet ”Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration” ska ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmlaster demonstreras, hos RISE i Borås. I studien tas ett helhetsgrepp, från solceller till användningen i hushålls- och installationstekniska produkter/system.

En fullskaledemonstration är värdefull på flera sätt, menar RISE– bland annat för att verifiera teoretiska resultat – men också då det är först då de enskilda komponenterna och/eller delsystemen sätts ihop till en fungerande helhet och kan samverka under verkliga förhållanden.

Projektet syftar till att ge ökad kunskap som kan nyttjas av många olika aktörer och spridas vidare och bidra till en ökad marknad för solel och solelsystem. Projektet ska också visa på vilka förutsättningar som ger lönsamhet.

Demonstrationen sker i en enfamiljsvilla (RISE Forskningsvillan), men uppskalning av systemet till villakvarter, bostadsrätter eller en stadsdel kommer att utvärderas teoretiskt.

Huvudmålet i projektet är:

En demonstration av ett fullskaligt system i RISE Forskningsvilla bestående av solceller, batterier, DC-system, styrning, hushålls- och installationstekniska produkter så som värmepump, luftbehandlingsaggregat, pumpar, etc.

Projektet har även delats upp i följande delmål:

- Ökad kunskap om förutsättningar, begränsningar och möjligheter med ett internt elsystem som utnyttjar solcellernas produktion av DC på ett effektivt sätt

- Utveckling av produkter anpassade för DC-drift – görs av deltagande företag

- Simuleringsstudie för utvärdering och optimering av systemlösningarna

- Utvärdering av DC-systemets prestanda jämfört med ett system med AC-drift

- Utvärdering av batterilagrets och laststyrningens inverkan på egenanvändning av den genererade solelen

 

Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:

ASKO Appliances

Chalmers tekniska högskola (Elteknik)

Derome Hus AB

Ferroamp Elektronik AB

Herrljunga Elektriska AB

Johanneberg Science Park AB

Metrum Sweden AB

NIBE AB

Projektkoordinator: RISE Research Institutes of Sweden (enheten för Energi och cirkulär ekonomi)

Systemair Sverige AB

Trä- och möbelföretagen (TMF)

Volvo Cars

Wallenstam AB

WILO

Västra Götalandsregionen

 

Projektet finansieras av de deltagande organisationerna och företagen samt Energimyndigheten

Projektet startade januari 2017 och pågår till och med december 2020.