Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ökning av solelproducenter

Fotograf: Hans Nergell
Fotograf: Hans Nergell
Publicerad av
Jessica - 23 okt 2017

Över 1 000 egna solelproducenter finns runt om i landet, hos Telge Energi, som förser den svenska elmarknaden med 100 procent svensk sol.

Enligt en Sifo-undersökning kan 7 av 10 tänka sig att installera solceller på sitt tak. Intresseanmälningarna för att bli solelproducent har ökat på senare tid hos Telge Energi, skriver bolaget i ett pressmeddelade.

– Efterfrågan på solenergi är stor och försäljningen går bra vilket gör att vi kan vara långsiktiga i vår ersättningsmodell till våra solelproducenter och ge en stabil ersättning över tid. Du får en bra avkastning och har gratis el i många år när din anläggning är avbetalad. Den tryggheten är viktig och vi värderar högt att kunna ge det till alla som väljer att sälja sitt överskott till oss. På så vis hoppas vi också kunna uppmuntra fler till att bli solelproducenter, säger Stefan Sundelius, solexpert på Telge Energi.

Idag finns en outnyttjad potential kring solenergi i Sverige, menar Telge Energi. Av den el svenskarna konsumerar ska bara 0,08 procent komma från sol. Detta trots att potentialen beskrivs minst lika stor som Tysklands, där de redan har kommit långt med produktion av solenergi. Den svenska potentialen är 500 000 villaägare och 100 000 företag, men idag är det bara cirka 10 000 villor och cirka 3 000 företag som har installerat solceller.