Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Kinas solenergipotential uppe i 80 gigawatt

I Kina tillverkas det just nu betydligt fler solpaneler än i något annat land. Foto: Pixabay, kredit: chrischesneau
I Kina tillverkas det just nu betydligt fler solpaneler än i något annat land. Foto: Pixabay, kredit: chrischesneau
Publicerad av
Markku Björkman - 20 okt 2017

Kina har under de senaste åren varit den klart största producenten av solenergi i världen. I fjol hade anläggningarna en sammanlagd kapacitet på nästan 80 gigawatt vilket är jämförbart med 50 kärnreaktorer av samma storleksklass som Olkiluoto 3, rapporterar Svenska Yle.

I Kina tillverkas det också betydligt fler solpaneler än i något annat land. Även om efterfrågan är avsevärd på de inhemska marknaderna är Kina den största exportören av panelerna.

Kina har genomgående satsat aldrig förr skådade resurser på att utveckla förnybara energikällor. Kina är också den ledande producenten av vindkraft, och produktionen av vattenkraft ökar likaså snabbt.

Målet är att minska på det förorenande kolets andel av energiproduktionen från drygt 65 procent i fjol till under 60 procent år 2020. Samtidigt minskar också Kinas rekordartade utsläpp av växthusgaser, för största delen av dem härstammar från kolkraftverken.

Solenergianläggningarna har alltid varit beroende av statliga subventioner för att vara ekonomiskt lönsamma. Kolkraftverken kan producera betydligt billigare elektricitet än solenergianläggningarna, och en avsevärd del av solenergin går dessutom av tekniska skäl till spillo.

Teknologin har ändå utvecklats snabbt och tack vare det har solenergin blivit allt mer konkurrenskraftig. Ursprungligen var det meningen att staten skulle sluta att stöda anläggningarna ekonomiskt år 2025, men nu anses det vara troligt att subventionerna kan slopas redan efter några år.

I delar av västra Kina är elektriciteten från solenergianläggningarna redan billigare än den som produceras i kolkraftverken. Största delen av elektriciteten konsumeras ändå i den tätt befolkade östra delen av landet, och där är solenergin ännu inte konkurrenskraftig utan subventioner.

Källa: YLE

Annons

Annons

Annons