Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Realtidsexperiment: Soldrivet hus i norrländskt klimat

Illustration: Skellefteå Kraft
Illustration: Skellefteå Kraft
Reendering: Skellefteå Kraft
Reendering: Skellefteå Kraft
Publicerad av
Jessica - 18 okt 2017

Skellefteå Kraft initierar ”Zero sun project”, ett realtidsexperiment öppet för allmänheten, som vill utmana gängse sätt att se på elförsörjning.

Experimentet omfattar en villa, helt frånkopplad från elnätet, som kan producera sin egen energi året runt med hjälp av solen – på en plats där antalet soltimmar kan vara så få som noll under vissa delar av året.

Huset är i stort sett en vanlig villa på 150 kvadratmeter, med den stora skillnaden att det inte är kopplat till elnätet eller fjärrvärmenätet. Huset är alltså helt och hållet självförsörjande på energi.   Det sätts på och stängs av med hjälp av en knapp och garaget blir husets egen energicentral, där energin automatiskt omvandlas i olika former helt utifrån husets aktuella energibalans. 

Systemet är framtaget i nära samarbete med Hans Ol of Nilsson som själv byggt ett självförsörjande hus i Göteborg. Att villan som kommer att finnas i Skellefteå kan vara helt bortkopplad från elnätet fungerar tack vare ett självförsörjande energisystem består av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar. Under sommaren samlar huset solenergi och överskottet lagras för att kunna användas under vintern. 

- När förutsättningarna är som sämst i Skellefteå kan det vara så lite som noll soltimmar, mörkt och väldigt kallt. Det är alltså en väsentligt större utmaning att bygga ett fossilfritt självförsörjande hus i norra Sveriges klimat än att göra det längre söderut, säger Christoffer Svanberg, chef affärsområde affärsinnovation vid Skellefteå Kraft.

Huset börjar byggas i Skellefteå tillsammans med A-hus i december och kommer stå klart i juni 2018. Därefter kommer allmänheten kunna boka in sig att bo i huset.

- Det här är ett levande experiment och vi vill involvera så många som möjligt. I slutändan handlar det också om att vi vill göra soltekniken tillgänglig för fler, säger Christoffer Svanberg.

Skellefteå Kraft menar att om regeringens mål att Sverige ska ha 100 procent förnybar energiproduktion till år 2040 ska nås - kräver ökad effekt i vattenkraften, parallellt med att sol och vind byggs ut ytterligare.

- Vi vågar testa outforskade vägar och nya smarta tekniska lösningar för att kunna nyttja förnybar energi på innovativa sätt, säger Christoffer Svanberg. Framtidens energimarknad kommer inte se ut som den gör idag och det vill vi visa med huset i vårt Zero Sun Project, avslutar han.

Annons

Annons

Annons