Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Regionnätet i Dalarna moderniseras

Foto: Ellevio
Foto: Ellevio
Publicerad av
Jessica - 17 okt 2017

Ellevio satsar på att bygga om sitt regionnät i Dalarna - första gången sedan 1970-talet. I ett tiotal projekt bygger företaget om totalt 90 kilometer ledningar för att förstärka elnätet och skapa förutsättningar för Dalarna att fortsätta utvecklas.

Ellevio lanserade under hösten 2015 sitt stora investeringsprogram för elnätet i Dalarna. Totalt handlar det om satsningar på cirka 600 miljoner under en fyraårsperiod. Än så länge har det mestadels handlat om vädersäkring och modernisering av det lokala nätet – men nu ska bolaget även ta hand om det regionala nätet.

– Det känns fantastiskt bra att kunna göra så här omfattande förbättringar i elnätet. Vi bygger om de stora ledningarna som fungerar som pulsådror, berättar Anders Ekberg, ansvarig för regionnätet i Dalarna. I och med att vi bygger om och ökar kapaciteten får kunderna i Dalarna ett elnät som är anpassat för framtiden.

Jan-Olov Pallin är projektledare på Ellevio.

– De här ledningarna ser till att tiotusentals hushåll, företag och stora industrier runt om i Dalarna har el, så allt måste fungera. Vi kan inte stänga av elen och sätta på igen när vi är klara utan befintliga ledningar och nätstationer måste fortsätter att leverera el parallellt med att vi bygger om och bygger nytt. Just nu pågår noggrann planering och upphandling för att projekten ska flyta på så smidigt som möjligt, säger Jan-Olov Pallin.

Projekten är utspridda under drygt tre år, med start under hösten. Totalt handlar det om investeringar på cirka 67 miljoner kronor. Samtidigt pågår ett antal större projekt där knutpunkter i det regionala nätet byggs om, så kallade ställverk. Det största projektet är i Mora där Ellevio bygger om ställverket. Liknande projekt pågår i Massarbäck, Falun, Borlänge och Dala-Floda.

– Det här är satsningar som är viktiga för hela Dalarna och för omställningen till ett förnybart energisystem, avslutar Anders Ekberg.

Planerade projekt 2017-2020:

Insjön ca 1,2 km

Insjön-Sågmyra ca 14,2 km

Insjön- Gråda ca 5 km

Gråda-Lindan ca 7,4 km

Furudal-Voxna ca 31,4 km

Mockfjärd-Borlänge ca 8,8 km

Mockfjärd-Balltjärn ca 2,4 km

Balltjärn-Mockfjärd ca 4,4 km

Brötjärna-Lindbyn ca 1 km                

Åsen-Lövnäs ca 23,2 km

Lövnäs-Horrmund 11,6 km

Annons

Annons

Annons