Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Förseningar för ny kärnkraftsanläggning

Foto: Dave S/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Foto: Dave S/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Publicerad av
Jessica - 16 okt 2017

Redan 2005 påbörjade man bygget av sitt femte kärnkraftverk, Olkiluoto 3 i Finland. Hade allt gått planenligt skulle anläggningen ha varit klar för produktion tre år senare, skriver Los Energy.

Enligt den ursprungliga planen skulle det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 invigts för närmare tio år sedan. Nyligen kom beskedet att projektet drabbats av ytterligare förseningar.

Nu väntar provdrift av det nya kärnkraftverket mot slutet av 2018, och kommersiell drift är nu planerad till maj 2019.

En kombination av tekniska utmaningar och överskridna kostnader ska ha bidragit till att projektet har blivit försenat med över tio år.

Reaktorn är av ny teknologi och är säkrare än reaktorerna som byggdes på 70- och 80-talet, skriver Los.

Sverige och Norge levererar överskottskraft men Finland är inte självförsörjande på ström och importerar därför stora delar av sin elförbrukning. Norge och Sverige tillhör de länder som förser Finland med överskottskraft.

Nyheten om att kärnkraftsanläggningen har drabbats av ytterligare förseningar skulle därför kunna påverka de nordiska kraftpriserna direkt, menar Los. Men efter flera års förseningarna ser det ut som att marknadsaktörerna väntat vidare förseningar då beskedet hade liten direkt effekt på de nordiska kraftpriserna. Alltså blev marknaden inte särskilt överraskad.

Om Finland lyckas färdigställa sitt femte kraftverk mot slutet av 2018 är de ett steg närmare att bli självförsörjande på elektricitet. När Olkiluoto 3 står klar har de nämligen planer på att bygga ut kärnkraften ännu mer.

Annons

Annons

Annons