Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

EU stödjer svensk-danskt fjärrvärmeprojekt

Illustration: Kraftringen
Illustration: Kraftringen
Publicerad av
Jessica Nejman - 13 okt 2017

 

EU kommissionen delar ut 30 miljoner kronor till stöd för ett ledande svensk-danskt fjärrvärmeprojekt, Cool District Heating, ett samarbete mellan bland andra Kraftringen, Lunds Universitet och Høje Tåstrup Fjernvarme. Projektet ska under tre års tid visa, utvärdera och sprida tekniska lösningar som behövs för att utnyttja överskottsvärme för uppvärmning av energieffektiva byggnader via fjärrvärme och visa hur fjärrvärmesystem kan vara mer resurs- och energieffektiva.

För Kraftringens del innebär detta ett extra stöd för att anlägga ett stort lågtemperaturnät för fjärrvärme, som redan står i startgroparna och kommer att börja byggas inom kort. Lågtemperaturnätet kommer vara en ny energilösning i Brunnshög; ett nytt fjärrvärmesystem som kan utnyttja låga temperaturer på upp till 35-65 grader. Lågtemperaturnätet möjliggör att överskottsvärmen från forskningsanläggningarna, matbutiker och andra verksamheter, kan återanvändas och värma upp Brunnshög. Vanligtvis brukar inte överskottsvärmen användas, utan kyls istället ner, skriver Kraftringen.

- Det är glädjande att EU kommissionen ser potentialen med vårt nya lågtemperaturnät i Brunnshög. Förhoppningsvis kan projektet leda fram till nya och spännande värmelösningar och visa hur vi kan använda överskottsvärmen till andra användningsområden, både i den nya stadsdelen men även i resten av vår verksamhet, säger Helena Tillborg chef för Affärs- och Verksamhetsutveckling på Kraftringen.

Forskningsanläggningarna på Brunnshög väntas att generera mängder av överskottsvärme och redan idag tar Kraftringen emot överskottsvärmen från MAX IV.

- Med modern teknik kan vi ta tillvara och återanvända den energi som forskningsanläggningen MAX IV använder för att utföra avancerad synkrotronljusbaserad forskning, så att forskningen värmer staden, säger Helena Tillborg chef för Affärs- och Verksamhetsutveckling på Kraftringen.

Projektet Cool District Heating kommer ett konsortium bestående svenska och danska organisationer inom näringsliv, kommun och universitet, under tre års tid visa, utvärdera och sprida tekniska lösningar som behövs för att utnyttja överskottsvärme för uppvärmning av energieffektiva byggnader via fjärrvärme.

 

Fakta

Projektet startar i mitten av november

Samarbetspartners:

COWI A/S och COWI AB

Lunds Kommun

Lunds Universitet

LKF

Høje Taastrup Fjernvarme amba

Høje Taastrup Kommune

Logstor A/S

Alfa Laval Coorporate AB

Euro Heat & Power

Lågtemperaturnätet kommer vara 4,4 km långt.

Annons

Annons

Annons