Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

Dong Energy blir Ørsted

Dong Energy byter namn för att det ska spegla deras satsningar och inriktning på förnybar energi. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Dong Energy byter namn för att det ska spegla deras satsningar och inriktning på förnybar energi. Foto: CC0 Creative Commons/Pixabay
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 okt 2017

Dong Energy är en av Nordeuropas största energikoncerner och Danmarks största energibolag. I Sverige har man säte i Malmö och levererar naturgas och biogas till cirka 35 procent av de företag längs västkusten som är gasförbrukare i det västsvenska gasnätet.

I november byter energibolaget namn till Ørsted. Bolaget har genomgått en omfattande omvandling från att vara ett olje-, kol- och gasdrivet företag till att helt fokusera på förnybara bränslen. Sedan 2006 har koncernen minskat kolanvändningen med 73 procent och mer än halverat koldioxidutsläppen, samt byggt flest havsbaserade vindkraftparker i världen och inlett bygget av vad som ska bli världens största havsbaserade vindkraftpark.

Därmed passar inte namnet Dong, menar bolaget, som är en förkortning av Dansk Olie og Naturgas, längre. Den 6 november blir energibolaget officiellt Ørsted.

– Vi har blivit för gröna för vårt namn. Vårt namn reflekterar inte längre våra aktiviteter eller vår ambition med företaget. Vi har sålt av vår olje- och gasverksamhet och gjort stora investeringar i förnybara bränslen. Vår vision är en värld som helt drivs av förnybar energi och målet är att förnybar energi ska bli det självklara valet för företag. Att vi byter namn till Ørsted blir därför ett naturligt steg till följd av den transformation vi genomgår, säger Carolina Wistén, vd på DONG Energy i Sverige.

I Sverige fokuserar Dong Energy på att underlätta för företag att byta bränsle från fossil till förnybar gas. Enligt Carolina Wistén har svenska företag en långtgående hållbarhetsagenda vilket gör Sverige till en tacksam marknad att satsa på.

– Sverige är ett av de nordeuropeiska länder som kommit längst med målsättningen att bli fossilfria, inte minst vad gäller grön el och skiftet från olja till naturgas och vidare även till biogas. Jag tror att Sverige kan visa vägen och inspirera andra länder i den förnybara energitransformationen, och vi tittar nu på hur vi bäst kan ta vara på och bidra till den utvecklingen framåt. Svenska företag är modiga i sådana här frågor. Det är tillsammans med dem vi kan nå vår vision om en värld som helt drivs av förnybar energi.

Enligt bolagets koncernchef Henrik Poulsen reflekterar namnet Ørsted energibolagets globala agenda att leda omställningen från svart till grön energi.

– Vi vill bidra till att skapa en värld som helt och hållet försörjs av förnybara bränslen, säger han.

Annons

Annons

Annons