Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 25 2018
Senaste Nytt

Fokus lågenergibygge

Foto: Energikontor Sydost
Foto: Energikontor Sydost
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 okt 2017

Fastighetschefer och energiingenjörer samlas i oktober för att lära sig om Energilyftet – en kunskapshöjande webbutbildning inom lågenergibyggande, framtagen av Energimyndigheten. Dagen avslutas med ett besök på den klimatsmarta förskolan Galaxen, byggd med passivhusteknik.

Energikontor Sydost och Energimyndigheten arrangerar ett informationsseminarium om Energilyftet, en webbutbildning för att höja kunskaper i lågenergibyggande, riktad till arkitekter, drifttekniker, ingenjörer med flera.

Över trettio personer samlas på Mönsterås bibliotek för att ta del av seminariet.

– Mönsterås är ett bra exempel på en kommun som satsar på lågenergibyggandet. Här finns flera goda exempel, till exempel biblioteket och förskolan Galaxen, säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost.

År 2021 ska samtliga nya byggnader i Sverige vara lågenergibyggnader. För att möta dessa krav behövs ökad kompetens inom lågenergibyggande, varför Energimyndigheten satsar på utbildning i ämnet.

Under hösten och vintern 2017 - 2018 bjuder Energikontor Sydost in till några studieresor där intressenter får se olika lösningar för att följa upp energianvändningen i byggnader.

– Vi kommer att åka till Bretagne i Frankrike där vi bland annat ska titta på hur man jobbar med att följa upp och optimera energianvändningen i några städer, säger Lena Eckerberg. Att mäta är att veta och med god uppföljning är det lättare att fatta välgrundade beslut för investeringar.

Annons

Annons

Annons