Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

Lägesrapport: Energi och Miljöcenter™ Borås

Bild på rötkammare och ett rötslamlager. Tagen on site 2017-08-11. Rötkammaren och -slamlagret är båda 20 meter höga.
Bild på rötkammare och ett rötslamlager. Tagen on site 2017-08-11. Rötkammaren och -slamlagret är båda 20 meter höga.
Bild på rektangulära plintar. Dessa plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus.
Bild på rektangulära plintar. Dessa plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus.
Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K har man genomfört hammarborrning.
Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K har man genomfört hammarborrning.
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 okt 2017

I somras gick arbetet stadigt framåt med Energi och Miljöcenter™ i Borås. Överföringsledningsprojektet går framåt, bland annat med skyddsrör för fjärrvärmeledningar, el och fiber in under gamla Varbergsvägen i Kristiansfält i södra Borås. I två av de tre rören finns fjärrvärmeledningar, det tredje är till för el och fiber.

Gjutningsarbetet har även varit i full gång. PEAB är underentreprenör till Purac som bygger slam- och rötningsanläggningen. PEAB gjöt bottenplattor till bland annat rötkamrarna. Till detta åtgick cirka 110 kubikmeter betong.

Ledningar till avloppsreningsverket har kommit på plats. Veolia bygger avloppsreningsverket med Tage&Söner som underentreprenör.

I början av augusti kikade rötkammare och ett rötslamlager fram. Mellan dem finns en rötslambuffert. Rötkammaren och -slamlagret är båda 20 meter höga.

Hammarborrning för fjärrvärmeledningar

Under riksväg 40 i höjd med Cirkel K har man genomfört hammarborrning. Här går det inte att gräva någon schakt utan istället har man valt att borra för att kunna förlägga fjärrvärmeledningarna. Allt som allt blir det tre fjärrvärmeledningar, två med dimensionen 1 000 millimeter och en med dimensionen 325 millimeter.

På bilden sticker det upp sex höga pelare med armeringsjärn, två av pelarna är dolda och syns inte på bilden. Pelarna bildar grunden till turbinbordet och är cirka tio meter höga, armeringen är grov och har dimensionen 32 millimeter. Ovanpå pelarna ska generatorn och turbinen stå. Turbinbordet kommer att vara helt fristående från resten av pannhusbyggnaden.

I förgrunden på bilden sticker det upp rektangulära plintar. Dessa plintar utgör grunden till kraftvärmeverkets pannhus. På plintarna kommer bultgrupper att gjutas in och ovanpå dem placeras sedan stålstommen till det cirka 44 meter höga pannhuset.

Annons

Annons

Annons