Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

Granskning genomförd av det nya energi- och miljöcentret i Borås

Illustration: Borås Stad
Illustration: Borås Stad
Publicerad av
Jessica Nejman - 11 okt 2017

Nyligen presenterades en utredningsrapport som tagits fram om kraftiga fördyringar av byggandet av det nya energi- och miljöcentret, EMC, skriver Borås Stad i ett pressmeddelande.

Rapporten överlämnades till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), som gett Kommunchefen Svante Stomberg uppdraget som ett särskilt uppsiktspliktsärende.

Anläggningen sju kilometer söder om Borås var tänkt att kosta 3,2 miljarder kronor, men Borås Energi och Miljö AB begärde tidigt i somras ytterligare 500 miljoner kronor i utökad budget för investeringen.

I utredningen ska det ha konstaterats att Borås Energi- och Miljö underskattat projektets storlek och komplexitet. Framförallt har man inte tillräckligt utrett dragningen av den så kallade överföringsledningen (inklusive pumpstationen i Gässlösa), som står för den större delen av fördyringen.

Utredningen finner att bolagets styrelse avsagt sig inflytande över projektet genom att lämna fullständig delegation till vd, som alltså kunnat fatta beslut helt på egen hand, skriver Borås Stad.

Man finner vidare att vd å sin sida inte tycks ha lämnat fullständig information till styrelsen, inte projekterat ledningsdragningen tillräckligt noga, och inte haft full kontroll över projektets ekonomi.

Utredningen ser stora risker för att bolagets konkurrensutsatta verksamhet, affärsområdet Energi, väntas ge förluster under enstaka år, att bolaget tvingas göra nedskrivningar av sina anläggningstillgångar och kommer att behöva ekonomiska tillskott från ägaren.

Risken för att bolaget inte ger någon vinst alls under driftprognosperioden (25 år) kan inte uteslutas, menar utredningen. Utredningen anser det oundvikligt att den ökade kostnaden kommer att påverka VS- och avfallstaxan.

De fortsatta ekonomiska riskerna är fortsatt stora, skriver utredningen i sin rapport. Inte minst gäller det tidsförskjutningar och försenad provdrift. Enligt den bedömning bolagets projektledning gör kan utgifterna öka med ytterligare 200 miljoner kronor.

– Det är en skarp och till synes mycket gedigen utredning som gjorts, och det är viktigt att vi nu har den. Nu måste vi jobba fram ett bra underlag för den vidare hanteringen i Kommunfullmäktige, som bland annat ska ta ställning till den utökade investeringsbudget som bolaget önskar, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Annons

Annons

Annons