Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 22 2018
Senaste Nytt

"Enklare och mer lönsamt att skaffa solceller"

Själva solcellsmodulen motsvarar bara mellan en tredjedel och halva prislappen för ett färdigt system. Foto: CyberRange70
Själva solcellsmodulen motsvarar bara mellan en tredjedel och halva prislappen för ett färdigt system. Foto: CyberRange70
Publicerad av
Markku Björkman - 10 okt 2017

Statistiken visar att nästan alla solcellssystem som installeras idag är takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader samt bostadshus. Endast 6 procent av Sveriges solcellskapacitet är i form av centraliserade solcellsparker. Detta tyder på att den främsta drivkraften fortfarande är att använda solcellerna till den egna elförbrukningen, snarare än som storskalig kraftproduktion.

– Vi ser att det steg för steg både blir enklare och mer lönsamt att skaffa solceller. De slopade kraven på momsregistrering för privatkunder från och med årsskiftet är ett exempel på detta, säger Sara Bargi, chef för enheten Hållbar el på Energimyndigheten.

Priset på solcellsinstallationer är fortsatt sjunkande, dock inte lika snabbt som för några år sedan. Större solcellsparker kan idag kosta kring 9 200 kronor per kW, medan man får lägga cirka 15 000 kr per kW på ett villasystem (exklusive moms).

– Priset på större anläggningar sjunker snabbast, mycket på grund av att man utnyttjar stordriftsfördelar. Modulpriset påverkas i vissa fall av importtullar, såsom de som EU utfärdat mot kinesiska moduler. Med ändrade tullregler skulle priset kunna sjunka ännu mer, säger Johan Lindahl som tagit fram statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

Själva solcellsmodulen motsvarar bara mellan en tredjedel och halva prislappen för ett färdigt system. Resten består av andra kostnader, såsom växelriktare och installationsarbete. I statistikrapporten redovisas en nedbrytning av kostnaderna där man kan se vad pengarna används till vid en typisk installation.

Energimyndighetens har i ett förslag till ny solcellsstrategi rekommenderat att styrmedel borde vara mer målgruppsanpassade, samt att fokus de närmsta åren ska ligga på att förenkla regelverket. Det pågår just nu flera utredningar som syftar till just detta, och Energimyndigheten stödjer dessutom projekt inom flera olika program för att underlätta för informationsspridning och ta fram ny kunskap om solcellsutbyggnaden.

Flera nyligen avslutade projekt inom ”SolEl-programmet” (vilket genomförts i samverkan mellan Energimyndigheten och Energiforsk) har undersökt hur installationerna kan bli ännu bättre. 

Källa: Energimyndigheten

Annons

Annons

Annons